Jak zmienić tytuł ankiety?

Zmieniamy tytuł ankiety

Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Czasem tworząc ankiety nadajemy im tytuły robocze, ale biorąc pod uwagę, że tytuł ankiety jest wyświetlany respondentowi, zachodzi potrzeba zmiany tytułu.

 Tytuł ankiety można zmienić w zakładce Tworzenie --> Ustawienia ankiety --> Tytuł ankiety

  1. W wymienionej zakładce wpisujemy żądany tytuł ankiety

  2. Po dokonanej zmianie zapisujemy zmianę poprzez przycisk Zapisz 

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?