Link do ankiety znajduje się w zakładce Zbieranie --> Link do ankiety 

 

W tej zakładce możesz stworzyć też własny link do badania w jednej z domen,
czyli utworzyć alternatywny link do ankiety 

Wystarczy, że w sekcji "Skrócony link", w polu "Nazwa" wpiszesz własny tytuł, wybierzesz jedną z dostępnych  domen ( webankieta.pl, getfeedback.pl, badanie.net, npshero.pl, go-survey.net ), a na końcu  naciśniesz przycisk "Generuj link". Jeśli adres nie został jeszcze przez nikogo użyty, otrzymujesz własny link do badania. 

 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?