Czasem potrzebujemy informacji nie tylko z ankiet, które zostały wypełnione, ale także cząstkowych danych z niepełnych ankiet.

 Jeżeli chcemy sprawdzić, gdzie na przykład respondenci najczęściej porzucają ankietę to możemy to zrobić pobierając surowe dane wszystkie wypełnienia.

Wchodzimy w zakładkę Wyniki --> Wyniki zbiorcze  --> Eksport --> Surowe dane --> Wszystkie wypełnienia  

We wszystkich wypełnieniach znajdą się ankiety, które są wypełnione i takie, których wypełnianie zostało przerwane.

 Ważne:

Porzucone ankiety są udostępniane użytkownikowi następnego dnia po porzuceniu ankiety.

Niedokończone wypełnienia są zapisywane jeśli ankieta ma więcej niż jedną stronę, a respondent przynajmniej na jednej z nich nacisnął przycisk dalej


Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?