Chcesz pobrać wypełnienia, tak by w każdym pliku były odpowiedzi jednego respondenta?

W zakładce Wyniki --> Wyniki zbiorcze --> Eksport  --> Wypełnione kwestionariusze

Pobierając z powyższego widoku pobierzesz wszystkie dokończone wypełnienia, każde wypełnienie będzie w osobnym pliku pdf.

Jeżeli jednak chcesz pobrać jakiś szczególny, pojedynczy arkusz, wystarczy że odszukasz go w zakładce Wyniki --> Pojedyncze arkusze i wyeksportujesz go do pdf lub innego wybranego formatu

 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?