Wszystkie kolekcje
Wyniki i raporty
Moduły analityczne
Jak pobrać pojedyncze wypełnienia respondentów oraz wszystkie wypełnienia?
Jak pobrać pojedyncze wypełnienia respondentów oraz wszystkie wypełnienia?

Czyli pojedyncze kwestionariusze

Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Chcesz pobrać wypełnienia, tak by w każdym pliku były odpowiedzi jednego respondenta?

W zakładce Wyniki --> Wyniki zbiorcze --> Eksport  --> Wypełnione arkusze

Pobierając z powyższego widoku pobierzesz wszystkie dokończone wypełnienia, każde wypełnienie będzie w osobnym pliku pdf.

Jeżeli jednak chcesz pobrać jakieś szczególne, pojedyncze wypełnienie, wystarczy że odszukasz go w zakładce Wyniki --> Wypełnienia i wyeksportujesz go do pdf lub innego wybranego formatu

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?