Możesz usunąć niechciane wypełnienia korzystając z opcji dostępnej w zakładce
Wyniki --> Wyniki zbiorcze. Wybierz przycisk z kropkami,

a następnie pojawi się przycisk do usuwania wszystkich wypełnień.

Jeżeli chcesz usunąć pojedyncze wypełnienie to w tej samej zakładce jest też opcja Usuń arkusz

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?