Moduł dystrybucji własnej tokenów dostępny jest tylko w ankietach o najwyższym poziomie bezpieczeństwa. Opcja ta pozwala na wygenerowanie dowolnej liczny kodów dostępu i przekazania ich w inny sposób niż przez wysyłkę zaproszeń przez Webankietę. 


Tokeny można wygenerować z zakładki Zbieranie --> Dystrybucja własna
 

Dostępne są 2 opcje:

I. Generuj puste tokeny
II. Import z pliku

Generuj puste tokeny -  ta opcja może być użyteczna, jeśli chcemy rozdystrybuować link do ankiety i tokeny osobno i sami chcemy zadbać o identyfikację respondentów.

Klikamy wtedy na Generuj puste tokeny i wpisujemy liczbę tokenów, które chciałbyś wygenerować


tokeny te możesz wyeksportować  do formatów xlsx i csv

II. Import z pliku jest to opcja dla osób, która posiada listę mailową respondentów.

Po zaimportowaniu takiej listy zostaną automatycznie wygenerowane tokeny oraz unikalne linki do badania.
Po wyeksportowaniu takiej listy wystarczy rozesłać gotowe linki do badania.


Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?