Wszystkie kolekcje
Zbieranie
Dystrybucja własna
Jak wygenerować tokeny offline?
Jak wygenerować tokeny offline?

Wydruk/eksport tokenów

Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Moduł dystrybucji własnej tokenów dostępny jest tylko w ankietach z włączonym generowaniem indywidualnego linku do wypełnienia dla każdego respondenta. Opcja ta pozwala na wygenerowanie dowolnej liczny kodów dostępu i przekazania ich w inny sposób niż przez wysyłkę zaproszeń przez Webankietę. 


Tokeny (indywidualne linki) można wygenerować z zakładki Zbieranie --> Dystrybucja własna

Dostępne są 2 opcje:

I. Generuj puste tokeny
II. Import z pliku

Generuj puste tokeny -  ta opcja może być użyteczna, jeśli chcemy rozdystrybuować link do ankiety i tokeny osobno i sami chcemy zadbać o identyfikację respondentów.

Klikamy wtedy na Generuj puste tokeny i wpisujemy liczbę tokenów, które chciałbyś wygenerować

Tokeny te możesz wyeksportować  do formatów xlsx i csv.

II. Import z pliku jest to opcja dla osób, która posiada listę mailową respondentów.

Po zaimportowaniu takiej listy zostaną automatycznie wygenerowane tokeny oraz unikalne linki do badania.
Po wyeksportowaniu takiej listy wystarczy rozesłać gotowe linki do badania we własnym zakresie.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?