Wszystkie kolekcje
Tworzenie i wygląd
Podstawy
Czy mam możliwość w ankiecie stworzyć odpowiedź "inne, jakie?"
Czy mam możliwość w ankiecie stworzyć odpowiedź "inne, jakie?"

Własna odpowiedź respondenta

Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jeżeli chcemy, żeby respondent mógł wpisać własną odpowiedź przy odpowiedzi inne należy dodać w pytaniu odpowiedź "inne" oraz zaznaczyć opcję  Własna odpowiedź

Można też zaznaczyć opcję, że wpisanie odpowiedzi będzie obowiązkowe.

 

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?