Wszystkie kolekcje
Tworzenie i wygląd
Podstawy
Czy jest możliwość zmiany pytań z obowiązkowych na nieobowiązkowe?
Czy jest możliwość zmiany pytań z obowiązkowych na nieobowiązkowe?

Zmiana ustawień pytania

Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Przy zmianie tego czy pytanie ma być obowiązkowe musimy wejść w edycję pytania

poprzez przycisk Edytuj,  na następnie w Dodatkowych opcjach należy odznaczyć opcję Pytanie obowiązkowe

następnie kliknąć Zapisz i
gotowe :)
​ 

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?