Jak aktywować ankietę?

Czyli zmieniamy status ankiet

Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Stworzyłeś własny kwestionariusz lub skopiowałeś istniejącą ankietę? To nie wszystko. Aby respondenci mogli rozpocząć jej wypełnianie musisz wykonać jeszcze jeden krok - aktywować ankietę.

Kiedy ankieta jest nieaktywna, a chcemy rozpocząć zbieranie wyników, należy w zakładce Zbieranie --> Link do ankiety kliknąć w opcję Aktywuj ankietę.

 
Jeżeli status zmienił się na Aktywny, można już zbierać wyniki
​ 

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?