Wszystkie kolekcje
Tworzenie i wygląd
Zaawansowane
Jak zmienić treść zgody na przetwarzanie danych osobowych?
Jak zmienić treść zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Czyli dane do obowiązkowej klauzuli przy zbieraniu danych osobowych

Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Po zaznaczeniu opcji w Ankiecie będą zbierane dane osobowe

Pojawi się okno z prośbą o uzupełnienie danych  

Jeżeli jednak z jakiś względów chcieliby Państwo wstawić inną treść zgody na przetwarzanie danych osobowych należy odznaczyć opcję
w Ankiecie będą zbierane dane osobowe

Następnie należy dodać pytanie jednokrotnego wyboru, zaznaczyć obowiązkowość pytania i zostawić tylko jedną odpowiedź, będzie to wyglądało mniej więcej tak 

 

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?