Po zaznaczeniu opcji w Ankiecie będą zbierane dane osobowe

Pojawi się okno z prośbą o uzupełnienie danych  

Jeżeli jednak z jakiś względów chcieliby Państwo wstawić inną treść zgody na przetwarzanie danych osobowych należy odznaczyć opcję
w Ankiecie będą zbierane dane osobowe

Następnie należy dodać pytanie jednokrotnego wyboru, zaznaczyć obowiązkowość pytania i zostawić tylko jedną odpowiedź, będzie to wyglądało mniej więcej tak 

 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?