Jeżeli chcesz, żeby wybranie jednej z odpowiedzi kończyło badanie, pytanie to musi być ostatnim na stronie.

Jeżeli pytanie jest ostatnim na stronie, to w edycji pytania wybierz  opcję Przekieruj po wybraniu odpowiedzi, a następnie przy wybranej odpowiedzi --> Zakończ badanie klikając w opcję Po wybraniu tej odpowiedzi "zakończ badanie".


Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?