Żeby móc wyświetlić różne podziękowania ze względu na udzielone odpowiedzi nasze badanie musi być ustawione jako test.
Jeżeli stworzyłeś badanie jako ankieta, nic straconego.

 Wystarczy w ustawieniach ankiety zmienić typ badania na test.

Ustawienia --> Ustawienia ankiety --> Rodzaj ankiety 

Następnie pytaniu, które ma wpłynąć na wyświetlanie zakończenia, powiedzmy, że będzie to pytanie typu NPS przypisujemy punkty.
Po jednym punkcie do każdej odpowiedzi.

Klikamy w tym celu w zakładkę punkty (pojawi się kiedy najedziemy kursorem na pytanie)

Dodajemy punkty i klikamy zapisz
 

Kolejnym etapem będzie dodanie Cech.

Cechy dodajemy w zakładce Ustawienia --> Informacja zwrotna --> Dodaj nową cechę
 

Pierwsza nasza cecha będzie nazywała się "Promotor"
Dodajemy nazwę i zaznaczamy pozycję 9 i 10 w pytaniu NPS


Dodajemy teraz drugą cechę, nie będzie zaskoczeniem chyba, że nazwiemy ją Krytyk i zaznaczymy odpowiedzi od 0 do 6.

 

Teraz kiedy mamy już cechy, przechodzimy do tworzenia informacji zwrotnej

Dodaj nową informację zwrotną
 

Nasza pierwsza informacja zwrotna, to będzie tekst, który będzie wyświetlany na stronie podziękowania naszym Promotorom.

W związku z tym nadajemy nazwę Promotorzy i ustawiamy warunek, że informacja zwrotna pojawi się naszym Promotorom.
 

Czyli dla wybranej cechy (w pytaniach jednokrotnego wyboru) suma punktów równa wartości absolutnej 1.

Zapisujemy informację zwrotną i tworzymy nową informację zwrotną, tym razem będzie to podziękowanie za wypełnienie ankiety wyświetlane krytykom

Warunki ustawiamy analogicznie jak dla Promotorów, tym razem jednak dla cechy Krytycy

Następnie, mimo iż nie mamy cechy Neutralny, ustawimy informację zwrotną dla Neutralnych

 

Neutralni, nie są ani krytykami, ani promotorami, więc ustawiamy warunek, że dla cechy promotor i dla cechy krytyk wartość absolutna (punkty) równia się 0.

Zaznaczamy także, że muszą zostać spełnione oba warunki.

Teraz już mamy z górki.

Wchodzimy w zakładkę Tworzenie i na stronie podziękowania (na samym dole ankiety) klikamy w opcję Edytuj

Kasujemy dotychczasowy tekst i z dynamicznej zawartości wstawiamy Informacja zwrotna

Pojawi nam się makro [FEEDBACK]

Dzięki temu, każda grupa respondentów otrzyma inne podziękowanie na stronie podziękowania.
 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?