Wszystkie kolekcje
Jak stworzyć projekt od A do Z
Pozostałe
Różne podziękowania dla różnych respondentów
Różne podziękowania dla różnych respondentów

Czyli strona podziękowania zależna od udzielonych odpowiedzi

Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W niniejszym artykule przedstawiamy, jak należy skonfigurować swoje badanie, aby w zależności od udzielonych odpowiedzi wyświetlać inne teksty podziękowania.

Żeby móc wyświetlić różne podziękowania w oparciu o udzielone odpowiedzi nasze badanie musi być ustawione jako test.

Jeżeli Twój projekt jest zwykłą ankietą, to wystarczy w ustawieniach ankiety zmienić typ badania na Test/Ocena. Możesz to zrobić po przejściu do zakładki Tworzenie -> Ustawienia ankiety -> Rodzaj ankiety 

Następnie przypisujemy punkty pytaniu, które ma wpłynąć na wyświetlanie zakończenia badania - dla przykładu pytanie NPS - po jednym punkcie do każdej odpowiedzi.

Najeżdżamy w tym celu na pytanie NPS i klikamy na przycisk "Punkty".

Przypisujemy punkty, a następnie zapisujemy zmiany.

Kolejnym etapem będzie dodanie Obszarów.

Obszary dodajemy w zakładce Ustawienia -> Informacja zwrotna -> Dodaj obszar.
​ 

Pierwszy obszar będzie nazywać się "Promotor" - musimy zaznaczyć w nim odpowiedzi, które będą zliczać się do tego obszaru - wpisujemy nazwę i zaznaczamy pozycję 9 i 10 w pytaniu NPS.


Dodajemy teraz drugi obszar - sprawdzający, czy nasz respondent jest krytykiem - wpisujemy Krytyk i zaznaczamy zliczanie odpowiedzi 0-6 - jak na obrazku:

Po dodaniu konfiguracji obszarów, przechodzimy do tworzenia informacji zwrotnej - wróć do zakładki Ustawienia -> Informacja zwrotna i kliknij na "Dodaj informację zwrotną".

Nasza pierwsza informacja zwrotna, to będzie tekst, który będzie wyświetlany na stronie podziękowania naszym Promotorom.

W związku z tym nadajemy nazwę Promotorzy i ustawiamy warunek, że informacja zwrotna pojawi się naszym Promotorom (osoby, które mają wartość obszaru "Promotor" o wartości 1), jak niżej:

Czyli dla wybranego obszaru (w pytaniach jednokrotnego wyboru) suma punktów równa liczbie 1.

Zapisujemy informację zwrotną i tworzymy nową informację zwrotną, tym razem będzie to podziękowanie za wypełnienie ankiety wyświetlane krytykom (osobom, które mają wartość obszaru "Krytyk" równą 1).

Warunki ustawiamy analogicznie jak dla Promotorów, tym razem jednak dla obszaru "Krytycy":

Następnie, pomimo braku obszaru, który zlicza Neutralnych, ustawiamy informację zwrotną jak na obrazku:

Neutralni, nie są ani krytykami, ani promotorami, więc ustawiamy warunek, że dla obszarów "Promotor" oraz "Krytyk" liczba równa się 0. Zaznaczamy także, że muszą zostać spełnione oba warunki.

Teraz już mamy z górki.

Wchodzimy w zakładkę Tworzenie i na stronie podziękowania (na samym dole ankiety) klikamy w opcję Edytuj

Czyścimy pole i z dynamicznej zawartości wstawiamy Informacja zwrotna :

Pojawi nam się makro [FEEDBACK]

Dzięki temu, każda grupa respondentów otrzyma inne podziękowanie na stronie podziękowania.

Istnieje również możliwość ustawienia informacji zwrotnej na podstawie sumy punktów zebranych z całego testu, a nie tylko z konkretnego obszaru:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?