Jeżeli chcesz wyeksportować wyniki ankiet, tak by w każdym wierszach byli respondenci, a w kolumnach ich odpowiedzi, zbadać czasy odpowiedzi itd. to potrzebujesz surowych danych.

Surowe dane możesz pobrać z zakładki Wyniki --> Wyniki zbiorcze --> Eksport --> Surowe dane

W surowych danych możesz pobrać zakończone wypełnienia (Tylko dokończone), oraz jeśli Twoja ankieta ma więcej niż jedną stronę, także niedokończone wypełnienia (Wszystkie wypełnienia)

 

Raport po wygenerowaniu będzie znajdował się w Centrum pobierania.


Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?