Jeżeli chcesz wyeksportować wyniki ankiet, tak by w każdym wierszach byli respondenci, a w kolumnach ich odpowiedzi, zbadać czasy odpowiedzi itd. to potrzebujesz surowych danych.

Surowe dane możesz pobrać z zakładki Wyniki --> Wyniki zbiorcze --> Eksport --> Surowe dane

W surowych danych możesz pobrać zakończone wypełnienia (Tylko dokończone), oraz jeśli Twoja ankieta ma więcej niż jedną stronę, także niedokończone wypełnienia (Wszystkie wypełnienia)

 

Jeżeli wyników będzie dużo lub też ilość pytań będzie zbyt wielka, to plik zostanie przesłany na wskazany adres email.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?