⭐️ Zmiana regulaminu (RODO) - ma na celu ułatwienie użytkownikom Webankiety zrozumienia sposobu, w jaki przetwarzane są dane osobowe. Zmiany są następstwem długiego procesu przygotowania do wejścia w życie nowych przepisów Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Nie wypływają one na wysokość kosztów czy sposób korzystania z usług i funkcjonowania konta na platformie Webankieta. Modyfikacje regulaminu dotyczą Działu 5 - Ochrona Danych Osobowych. Z nowego regulaminu można dowiedzieć się kto administruje danymi, do czego są one wykorzystywane i jakie prawa przysługują użytkownikom w związku z ich gromadzeniem i przetwarzaniem. 

⭐️ Zmiana położenia alertów i raportów - od dzisiaj użytkownicy mogą ustawić alerty z poziomu zakładki Ustawienia, a nie jak wcześniej Wyniki.

Wcześniej opcja alerty umożliwiała jedynie ustawienie ich do wybranego filtra. Teraz użytkownik ma dwie możliwości - może tak jak wcześniej ustawić alert na podstawie zdefiniowanego filtra lub na podstawie nowego wypełnienia. Jeżeli ankieta nie ma żadnego zdefiniowanego filtra warunek alertu zdefiniowany jest na nowe wypełnienie.

Zmianie uległo także położenie sekcji Raporty cykliczne. Obecnie znajdują się w zakładce Raporty, a nie jak wcześniej Wyniki. 

⭐️ Zmiana architektury strony głównej - widoczna przede wszystkim w menu głównym Webankiety. Do najważniejszych zmian należą: pojawienie się zakładki Możliwości, która zastąpiła sekcję Produkt oraz przeniesienie przykładów ankiet ze starej Bazy Wiedzy do nowej zakładki - Przykłady. W sekcji Badania użytkownicy znajdą obecnie ich dwa rodzaje - klientów i pracowników. Z menu głównego zniknęły: szablony, zalety i innowacje. Blog Webankiety znajduje się obecnie w zakładce Wsparcie, razem z Poradnikiem, Case Studies, Centrum Pomocy itd. 

⭐️Wdrożenie nowych wyników (optymalizacji) - zmieniony został sposób przetwarzania wyników na bardziej optymalny. Po wprowadzeniu zmian ankiety z dużą liczbą pytań będą się ładowały znacznie szybciej.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?