⭐️ Własne placeholdery w pytaniach - możliwość wpisania własnego tekstu, pojawiającego się dla respondenta w przypadku możliwości wpisania odpowiedzi (pytania otwarte, pogłębienia itp.). Dotychczas tekstem, który był widoczny dla wypełniającego ankietę zawsze był: Wpisz. Obecnie można dowolnie edytować treść, zwracając jednak uwagę na jej długość - ilość miejsca w polu jest ograniczona w zależności od rodzaju pytania czy pogłębienia.

Możliwość tworzenia własnych placeholderów dotyczy pytań:

  • otwartych ( w tym pytań o liczbę, datę, adres e-mail),

  • zamkniętych - jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, w przypadku gdy respondent ma możliwość wpisania własnej odpowiedzi,

  • NPS - jeżeli występują pogłębienia odpowiedzi,

  • macierzowe otwarte - w polach formularza macierzy,

  • macierzowe zamknięte - jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, jeśli istnieje możliwość pogłębienia lub wpisania własnej odpowiedzi. 

  • typu ocena - w pogłębieniach,

  • typu plik - tekst pojawi się w miejscu, gdzie respondent ma dodać załącznik (np. załącz CV),

  • typu suma.

Aby stworzyć własny tekst placeholdera należy po wyborze pytania z prawej strony zaznaczyć opcję: Alternatywny tekst pola formularza.

Uwaga: stworzony przez Ciebie placeholder będzie widoczny dla respondenta przy wypełnianiu ankiety (jeżeli stworzyłeś ją w nowym stylu). Na razie nie można zobaczyć go natomiast w trybie jej tworzenia, ani w przypadku wyboru starego stylu.  

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?