⭐️Od dziś użytkownicy będą mogli stworzyć tabele krzyżowe, zawierające zestawienie nie tylko pytań, ale i segmentów danych, czyli etykiet tworzonych dla respondentów. Tworząc tabelę obok opcji dodania pytania pojawi się możliwość wyboru segmentu danych. Takie etykiety pozwalają na przechowywanie dodatkowych danych o respondentach, takich jak informacje o oddziale, w którym pracuje, regionie itp. Więcej na temat ich tworzenia i wykorzystania można przeczytać w tym artykule. Możliwość użycia ich w tabelach krzyżowych pozwala na zaawansowaną selekcję wyników pod względem cech, jakie posiada określona grupa respondentów. 

Aby stworzyć tabelę krzyżową należy wejść w zakładkę Wyniki, a następnie Tabele krzyżowe. W wyświetlonym menu należy zaznaczyć Segment danych (5).

Oczywiście, pojawienie się nowej opcji nie wyklucza dalszego krzyżowania w tabeli dwóch pytań. Co więcej - w przypadku krzyżowania segmentu danych tabelę krzyżową nadal będzie można przefiltrować w dowolny sposób. 

Więcej na temat tego jak stworzyć tabele krzyżowe zawierające zestawienie pytań i segmentów danych przeczytać można w poradniku Webankiety. 

⭐️ Nową funkcją dostępną od dziś dla użytkowników Webankiety są także rankingi. Dzięki nim możliwe jest zestawienie wszystkich odpowiedzi pochodzących z rożnych rodzajów pytań (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, NPS, pytań typu lista oraz pytań macierzowych jednokrotnego wyboru) z pytaniem NPS. Aby stworzyć ranking wejdź w zakładkę Wyniki, a następnie wybierz: Rankingi na swoim koncie na platformie Webankieta. Ekran edycji rankingu będzie wyglądał w następujący sposób:

Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku gdy istnieje konieczność porównania dużej ilości danych. Rankingi mogą okazać się użyteczne także przy badaniach obejmujących dużą liczbę oddziałów czy pracowników. Słowem – wszędzie tam, gdzie badamy przy użyciu metody Net Promoter Score. O tym jak stworzyć rankingi w narzędziu Webankieta można przeczytać w tym artykule.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?