⭐️Od dziś użytkownicy mają dostęp do nowej funkcji - szybki filtr. Pozwala on na szybsze i łatwiejsze filtrowanie informacji poprzez użycie ikonki filtra (lejek) pojawiającego się przy konkretnej odpowiedzi (po prawe stronie). 

Funkcja dostępna jest dla kilku rodzajów pytań: jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, otwartych, macierzowych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, NPS, typu liczba, data e-mail, formularz oraz ocena. Stworzenie szybkiego filtra, w przypadku, jeśli nałożony jest jakiś filtr, spowoduje aktualizację (nadpisanie) tego stworzonego wcześniej - dodana zostanie nowa reguła.  

Natomiast, jeśli wyniki zbiorcze nie są akurat przefiltrowane, utworzy się całkowicie nowy filtr .

⭐️Kolejną zmianą w Webankieta jest możliwość filtrowania po dacie aktualizacji wypełnienia. 

Dotychczas filtr można było stworzyć tylko na podstawie daty zakończenia wypełniania. Nowa funkcja widoczna jest przy tworzeniu filtra po wyborze opcji: Na podstawie czasu i dalej: Zaawansowane. 


Filtr aktualizuje się po każdorazowej zmianie dokonanej w pojedynczym arkuszu. Opcja przydatna jest w przypadku, gdy chcemy znaleźć wypełnienia, które były kiedykolwiek aktualizowane czy zmieniane. 

Więcej na temat tego, jak stworzyć filtr po dacie aktualizacji przeczytać można w poradniku

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?