⭐️Najnowsze zmiany dotyczą wyglądu strony głównej www.webankieta.pl. Obejmują one:

  • pojawienie się nad menu głównym, po prawej stronie, dwóch nowych przycisków:  Zaloguj i Kontakt.

  • powstanie nowego modułu na stronie głównej: Zaufanie to podstawa naszej współpracy. 

Przechodząc do podstrony użytkownik będzie mógł przeczytać opinie i referencje. 

  • zmiany w wyglądzie stopki: obszar Firma, został zmieniony na Kontakt, gdzie są dane i nazwa naszej firmy. Ze stopki został też usunięty odnośnik do Case studies. 

  • powstanie nowej sekcji: referencje. Widoczna ona jest po wejściu w zakładkę: Wsparcie, a następnie Firma. 

⭐️Kolejna zmiana dotyczy tworzenia i edycji tabeli krzyżowych. Od dziś przycisk służący do obracania tabeli zmienił swoje położenie. Widoczne jest to zarówno przy tworzeniu tabeli, w wynikach zbiorczych, jak i przy tworzeniu raportów. 

⭐️Od dziś w pytaniach otwartych oraz przy pogłębionych odpowiedziach (tych z możliwością wpisania własnej odpowiedzi) w pytaniach: zamkniętych, wielokrotnego wyboru, macierzowych, NPS, typu liczba, formularz oraz o e-mail, można zmienić liczbę wyświetlanych wypełnień.

Przy zmianie liczby wyświetlanych rekordów zostaniemy automatycznie przeniesieni na początek pytania, w którym wprowadziliśmy zmianę. 

⭐️ Dla wszystkich, którzy nie chcą zbierać adresów IP osób wypełniających ich ankiety stworzona została nowa opcja: nie zbieranie adresów IP w wypełnieniach. Jej włączenie możliwe jest z poziomu ustawień konta, na indywidualnym koncie użytkownika Webankieta. Opcja dostępna jest z poziomu kont menadżerskich - subkonta automatycznie przejmą te same ustawienia. 

⭐️ Webankieta wprowadziła również kosmetyczne zmiany w regulaminie (dział 5. Ochrona danych osobowych). Każdy użytkownik od 10 lipca poproszony zostanie o zaakceptowanie nowego regulaminu. 

⭐️ Dzisiejsze wdrożenie wprowadza również zmiany dotyczące optymalizacji szybkości działania aplikacji oraz poprawę bezpieczeństwa. Wszystkie problemy techniczne, które miały wpływ na czasowe przerwy w działaniu serwisu lub trudności w korzystaniu ze wszystkich funkcji zostały wykryte i naprawione. Aplikacja działa obecnie szybciej i stabilniej. 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?