⭐️ Rozszerzenie możliwości tworzenia rankingów - od teraz użytkownicy Webankiety będą mogli zestawiać segmenty danych z dwoma rodzajami pytań: NPS oraz pytaniem typu Ocena. 

Wystarczy wejść w zakładkę Wyniki -> Rankingi, a następnie wybrać opcję: Stwórz ranking. 

⭐️ Użytkownicy Webankiety mogą od dziś usuwać ze swojej ankiety niedokończone wizyty oraz wyniki. Dotychczas istniała możliwość usunięcia jedynie dokończonych wypełnień kwestionariusza. Od teraz użytkownikowi przy próbie usunięcia wszystkich wypełnień pojawi się okienko z pytaniem czy usunąć także niedokończone wypełnienia. 


⭐️ Wprowadzone zmiany dotyczą także szybkiego filtra. Od dziś istnieje możliwość usunięcia ostatnio dodanej reguły z szybkiego filtra. Można to zrobić przy pomocy symbolu zawiniętej strzałki, widocznego w prawym górnym rogu.

W momencie gdy w filtrze istnieje tylko jedna reguła usunięty zostanie cały filtr. Jednak jeżeli jest on już użyty w raporcie lub alercie wyświetli się błąd - filtr nie zostanie usunięty. 


Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?