Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi zmianami:

⭐️ Poprawa formatu daty w eksporcie surowych danych w formacie XLSX.

Dane wcześniej były wyświetlane w Excelu w kolumnie typu: Ogólne. Rozwiązanie to miało jednak wadę - w Excelu istniała wówczas możliwość filtracji danych jedynie po osobnych datach. 

Po zmianach typ kolumny to: Niestandardowe, a nie jak wcześniej: Ogólne. Po zastosowaniu filtrowania na kolumnach możemy najpierw wybrać rok, który chcemy wyświetlić, a następnie miesiące i dni. Daje to użytkownikom o wiele więcej opcji filtrowania. 

⭐️ Poprawa walidacji pytania macierzowego oraz macierzowego wielokrotnego.

Zmiana dotyczy ankiet posiadających pytania macierzowe (wielokrotne, jednokrotne i ocena). Wcześniej, jeżeli nie zaznaczyliśmy odpowiedzi w danym pytaniu wyświetlała nam się tylko ogólna informacja, że w pytaniu wystąpił błąd. Teraz mamy dodatkowo informacje, w którym dokładnie wierszu wystąpił błąd. Jest to przydatne szczególnie przy pytaniach z dużą liczbą wierszy. 

⭐️ Średnia z pytania macierzowego.

Po wprowadzeniu zmian w wynikach w pytaniu macierzowym pojawiła się nowa kolumna, zawierająca średnią z odpowiedzi z danego wiersza. Tak jak w pytaniu ocena kolumny mają nadane wagi (nadawane są one domyślnie). Nowa kolumna pojawia się też w wynikach zbiorczych i raportach.

⭐️Zmiana sortowania odpowiedzi w wynikach pytania otwartego, formularza oraz pogłębień i uzasadnień w innych typach pytań.

Po wprowadzonych zmianach odpowiedzi wyświetlane są w kolejności od najnowszej do najstarszej. Pod nimi użytkownik będzie mógł zobaczyć tak jak wcześniej - te odpowiedzi, które najczęściej się powtarzały. 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?