Strony kwestionariusza stworzonego na platformie Webankieta mogą być wyświetlane według różnych, określonych przez użytkownika reguł. Można zdecydować m.in. o tym, że konkretna strona będzie wyświetlana jedynie gdy w pytaniu respondent zaznaczy odpowiedź A czy TAK/NIE. O tym w jaki sposób tworzyć warunki wyświetlania stron opowiada w sposób szczegółowy niniejsza instrukcja.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?