Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi zmianami, mającymi na celu ulepszenie naszego systemu:

⭐️ Zabezpieczenie przed wypełnianiem ankiety z tego samego tokena na dwóch przeglądarkach.

Jeżeli ktoś będzie próbował wypełnić ankietę tym samym kodem distępu na dwóch przeglądarkach wyświetli mu się wiadomość: Kod dostępu jest w użyciu. Jeżeli kod nie zostanie użyty w ciągu 5 minut osoba będzie miała możliwość wykorzystania tego kodu. Zmiana ma na celu zapobieżenie możliwości utraty danych. 

⭐️ Zabezpieczenie przed wypełnieniem ankiety z dwóch kodów dostępu.

Funkcja przydatna m.in. przy pracy call center lub przy badaniu Ocena 360 w organizacji. Od teraz można wypełniać tę samą ankietę w jednej przeglądarce korzystając z dwóch kodów dostępu.  

⭐️ Niedokończone wyniki widoczne w interfejsie panelu użytkownika. 

Po wprowadzonych zmianach użytkownik Webankiety w widoku danych będzie miał do wyboru dwie opcje: tylko dokończone wypełnienia i wszystkie wypełnienia. Wybierając tą drugą możliwość użytkownik otrzyma dostęp zarówno do dokończonych, jak i niedokończonych wypełnień. 

Obecnie w widoku z niedokończonymi wynikami nie można stosować filtrów. W przypadku zastosowania filtra użytkownik zostanie przekierowany do wersji z tylko zakończonymi wypełnieniami.  

⭐️ Zmiany w raportach: nowe Raporty html-live oraz raporty publiczne.

Przy próbie eksportu stworzonego przez nas raportu, wybierając opcję (format) użytkownik otrzymał do wyboru dwie opcje: publikacja raportu w internecie (stanie się on widoczny dla wyszukiwarek) i raport live - taki, który aktualizuje się sam na bieżąco (po każdym otwarciu). 

Wybierając tę drugą opcję (raport LIVE) przechodząc do raportu na dole strony otrzymujemy informacje: o ostatniej aktualizacji (jej data, o tym, że trwa aktualizacja danych lub, że dane zostały zaktualizowane.

Dzięki raportom LIVE posiadając jeden link do raportu zyskujemy dostęp do zawsze aktualnych danych.

⭐ Możliwość wyświetlenia przykładów ankiet w wersji mobilnej. 

W przykładach ankiet zostały dodane trzy ikony, po kliknięciu na które użytkownik może otworzyć wzór danej ankiety w 3 widokach: desktop, tablet lub telefon. Dzięki temu zobaczymy, jak ankieta zachowuje się na różnych urządzeniach.

⭐️ Wewnętrzna/systemowa nazwa pytania - eksport SPSS i surowych danych CSV/XLSX. 

Użytkownik może samodzielnie ustawić systemową nazwę pytania, która będzie inna od tej widocznej dla respondenta wypełniającego ankietę. Nazwa ta pojawi się w eksporcie SPSS oraz w surowych danych CSV/XLSX. Zmianę można zmienić w każdym typie pytania, poza pytaniem typu tekst i GIODO. Więcej na temat nadawania nazwy systemowej można przeczytać w poradniku Webankiety. 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?