Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi zmianami, mającymi na celu ulepszenie naszego systemu:

⭐️  Jeszcze bardziej zaawansowana analiza wyników - Trendy 

Użytkownicy Webankiety od teraz mogą analizować wyniki swoich badań w jeszcze jeden sposób - tworzyć trendy, na podstawie odpowiedzi z pytania Net Promoter Score. Trendy przedstawiają zestawienie odpowiedzi udzielanych przez respondentów z perspektywy tygodnia, miesiąca lub kwartału.

Tworzenie trendów możliwe jest z poziomu zakładki “Wyniki”. Klikając w “Trendy” możemy stworzyć tabelę wraz z wykresem, zawierające wyniki pytania Net Promoter Score w trzech wymiarach - tygodniowym, miesięcznym i kwartalnym. 

Po wybraniu wymiaru trendu oraz pytania NPS otrzymujemy tabelę oraz wykres, zawierający zestawienie krytyków, odpowiedzi neutralnych i promotorów. Każdą kolumną tabeli (krytyków, neutralnych, wynik NPS itd.) można swobodnie sortować. 

Po stworzeniu trendu istnieje możliwość jego edycji, np. zmiany wymiaru. Klikając w prawy górny róg (nad wykresem) można dodać stworzony trend do raportu. 

⭐️  Nowe tryby wyświetlania w wyników w rankingach (wszystkie wiersze/niepuste wiersze)

Nową opcją dostępną w rankingach jest możliwość wyświetlania albo niezerowych (niepustych) albo wszystkich wierszy. Aby wybrać jedną z dostępnych opcji należy wejść w zakładkę “Wyniki”, a następnie “Rankingi” gdzie widoczne będą wszystkie stworzone do tej pory rankingi.

 

Do wszystkich tworzonych od tej pory raportów domyślnie w rankingach będzie ustawiał się widok: tylko niezerowe. Przy wyborze tej, jeżeli w całym wierszu pojawi się 0 wypełnień wówczas zostanie on w całości ukryty - wyświetlą się tylko te wiersze, w które mają jakąkolwiek zawartość. 

Raport z wybranym widokiem, przy pomocy jednego kliknięcia, można dodać do raportu (w prawym górnym rogu). 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?