Wszystkie kolekcje
Wyniki i raporty
Raportowanie
Jak wygenerować raport z wynikami zbiorczymi do PDF?
Jak wygenerować raport z wynikami zbiorczymi do PDF?

Raport z wynikami zbiorczymi PDF

Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Aby wygenerować raport zbiorczy do PDF należy przejść do zakładki RAPORTY --> KREATOR RAPORTU --> STWÓRZ NOWY RAPORT. 

Następnie wybieramy "Stwórz z wyników", dodajemy tytuł raportu a na końcu klikamy w przycisk "Stwórz raport"

Po pojawieniu się wyników na ekranie możemy wyeksportować raport przyciskiem na dole ekranu. 

W tym miejscu wybieramy opcję  PDF i Eksport. 

Wszystkie raporty, które wygenerowaliśmy znajdują się w zakładce Pobrane pliki w prawym górnym rogu ekranu.

Plik pobieramy wybierając ikonę ze strzałką.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?