Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi zmianami:

⭐️ Trendy zbiorcze dla pytań macierzowych

Użytkownicy Webankiety mają możliwość tworzenia trendów na podstawie kilku typów pytań: NPS, pytanie typu ocena oraz pytanie macierzowe jednokrotnego wyboru. Funkcja ta pozwala zobaczyć jak kształtowały się odpowiedzi respondentów i współczynniki z wybranego pytania w poszczególnych jednostkach czasu - na przestrzeni tygodnia, miesiąca lub kwartału. Wiersze tabeli przedstawiają wymiar trendu, a kolumny wspomniane wcześniej odpowiedzi lub współczynniki.

Od teraz użytkownicy Webankiety będą mogli przeprowadzić analizę kilku wierszy (a nie jak wcześniej tylko jednego) dla pytania macierzowego i pytania typu ocena. W takim przypadku analiza może być przeprowadzona jednak maksymalnie na 5 wierszach. Kolumny przedstawiają poszczególne wiersze, a w każdej komórce przedstawiona jest tylko średnia ocena. 

⭐️ Ujednolicenie zakładki Raporty cykliczne

Użytkownicy Webankiety mają możliwość tworzenia raportów cyklicznych. Od teraz wygląd zakładki został ujednolicony tak, aby korzystanie z tej funkcji było jeszcze bardziej intuicyjne. Obecnie wygląda ona w ten sposób:

 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?