Wszystkie kolekcje
Tworzenie i wygląd
Zaawansowane
Jak ustawić blokadę na liczbę respondentów?
Jak ustawić blokadę na liczbę respondentów?

Czyli ustawienie limitów na odpowiedziach oraz dla całości badania.

Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Webankiecie istnieje możliwość ustawienia limitów związanych z wypełnieniem całej ankiety lub limitem związanym z wyborem określonej odpowiedzi.

W celu ustawienia limitu dla całej ankiety należy przejść do zakładki Tworzenie -> Ustawienia ankiety, a następnie odnaleźć checkbox "zakończ ankietę po osiągnięciu limitu wypełnień.

W okienku wpisz liczbę wypełnień po której ankieta powinna być zablokowana dla pozostałych respondentów.

Druga opcja polega na ustawienia limitów w konkretnych odpowiedziach. W celu ustawienia limitu w odpowiedziach przejdź do zakładki Tworzenie -> Pytania.

Następnie znajdź pytanie w którym znajdują się odpowiedzi do których chcesz ustawić limit.

Kolejnym krokiem będzie ustawienie limitów liczbowych klikając w opcję LIMITY

Ostatnim krokiem będzie wpisanie odpowiednich limitów i zapisanie zmian:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?