⭐️️ Brak przycisku do usunięcia wszystkich wypełnień z pojedynczych arkuszy

Dotychczas z poziomu zakładki: Pojedyncze arkusze użytkownik mógł usunąć wszystkie wyniki za pomocą przycisku umieszczonego na dole strony. Możliwość ta wywoływała w praktyce wiele wątpliwości, dotyczących usuwanej zawartości, dlatego od teraz wszystkie wyniki można usunąć jedynie z jednego miejsca: z poziomu zakładki Wyniki zbiorcze. 

W pojedynczych arkuszach nadal można usuwać każde z pojedynczych wypełnień ankiety.  

⭐️️ Dodanie linku do wznowienia ankiety w surowych danych (jeśli ankieta ma włączoną opcję wznawiania)

Eksportując wyniki ankiety do postaci surowych danych użytkownik ma dostęp do wielu informacji dotyczących respondenta, np. jego IP. Od teraz pojawi się tam nowa kolumna, zawierająca link do wznowienia ankiety.

Opcja ta dostępna jest jedynie w przypadku, gdy ankieta ma włączoną opcję wznawiania i gdy konkretny respondent rozpoczął wypełnienie, lecz w trakcie wybrał opcję: wstrzymaj.

⭐️️ Możliwość sortowania logów podczas tagowania verbatimów

Webankieta prezentuje nową funkcję, która w jeszcze większym stopniu ułatwi kategoryzowanie wypowiedzi klientów: sortowanie.

Przycisk do sortowania znajduje się w prawym górnym rogu ekranu, po przejściu do zakładki Wyniki, a następnie Tagowanie verbatimów. Użytkownik może posortować wypełnienia od najstarszego lub od najnowszego.

Więcej na temat tagowania verbatimów i instrukcję do tego, jak przeprowadzić je w Webankiecie znaleźć można w naszym poradniku.

⭐️️ Zmiany w dodawaniu i zarządzaniu kontaktami oraz etykietami 

Jeszcze niedawno listę kontaktów, czyli potencjalnych uczestników badania, użytkownik mógł dodać z poziomu ustawień konta. W celu umożliwienia naszym klientom tworzenia osobnych etykiet i dodawania innych kontaktów przy każdym badaniu, funkcja ta została przeniesiona do ustawień danej ankiety. Od teraz wystarczy wejść w zakładkę Zbieranie, a następnie Wysyłka na e-mail, gdzie można:

a) zaimportować plik z kontaktami - zarówno same adresy e-mail respondentów, jak adresy wraz z przypisanymi już etykietami np. Imię, Wzrost, Region

b) dodać etykiety ręcznie - wpisując ich nazwy w puste pola, klikając w przycisk: zarządzaj etykietami respondentów

⭐️️ Informacja na temat tego, komu została udostępniona ankieta na liście projektów

Jeżeli użytkownik zdecyduje się na udostępnienie innej osobie swojej ankiety lub testu, informacja o tym będzie od dziś widoczna już z poziomu zakładki: Projekty. 

⭐️️ Możliwość wyboru określonych okresów podczas tworzenia trendów

Do tej pory użytkownik mógł tworzyć trend jedynie z całego okresu prowadzonego badania. Od teraz istnieje możliwość tworzenia trendów z wybranego okresu czasu np. kwartału, miesiąca czy nawet tygodnia.

Funkcja ta jest szczególnie przydatna, jeżeli chcemy porównać obecne wyniki z poprzednimi okresami rozliczeniowymi i zobaczyć jak zmieniała się w czasie ocena naszej firmy/produktu itd. 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?