Webankieta stale się rozwija tak, aby korzystanie z platformy było jeszcze łatwiejsze, a dostępne funkcje pozwalały na zaawansowane prowadzenia badań online. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi zmianami:

⭐️️ Możliwość edycji etykiet respondentów w dystrybucji offline

Etykiety respondentów można edytować już nie tylko przez zaimportowanie nowego pliku z naniesionymi zmianami, lecz bezpośrednio z zakładki Zbieranie -> Dystrybucja własna (offline). 

Dzięki temu w razie zmiany danych respondentów lub pomyłki przy ich wprowadzaniu szybko zmienisz etykiety, bez konieczności ponownego wgrywania pliku. 

⭐️️ Szybsze kopiowanie pytań, odpowiedzi i zakresów macierzy z innej ankiety 

Chcemy, aby korzystanie z Webankiety było dla Was jak najszybsze i najłatwiejsze. Dlatego zmianie uległ sposób prezentacji listy ankiet podczas kopiowania ankiety/pytania lub skali. 

Dopiero po kliknięciu w wybraną ankietę wyświetlą się nam do skopiowania pytania lub odpowiedzi. Rozwiązanie zwiększa przejrzystość i pomaga szybciej odnaleźć właściwy kwestionariusz, szczególnie gdy na swoim koncie stworzyliśmy już wiele testów lub ankiet. 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?