Wszystkie kolekcje
Tworzenie i wygląd
Zaawansowane
Jak wstawić dynamicznie odpowiedzi z poprzednich pytań?
Jak wstawić dynamicznie odpowiedzi z poprzednich pytań?

Dynamiczna zawartość

Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jeśli chcemy, aby w treści pytania pojawiła się odpowiedź respondenta którą udzielił we wcześniejszym pytaniu należy skorzystać z dynamicznej zawartości.

Przy tworzeniu kolejnego pytania należy w jego treści użyć dynamicznej zawartości odnoszącej się do odpowiedzi której udzielił respondent w którymś ze wcześniejszych pytań, np.: w pytaniu nr 1.

Możemy również wstawić do widoku odpowiedzi tylko te, które wcześniej zostały udzielone przez respondenta. W tym celu należy przy tworzeniu nowego pytania kliknąć w wstaw dynamicznie z poprzednich pytań, a następnie wybrać z którego pytania mają się pojawić odpowiedzi respondenta w pytaniu które aktualnie dodajemy.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?