⭐️️ Rozszerzenie możliwości filtrowania pod względem czasu

Najważniejsza zmiana widoczna dla użytkowników platformy Webankieta dotyczy analizy wyników ankiety, a konkretnie - filtrowania. Powstały dwie nowe możliwości tworzenia filtra: ostatnie 90 dni i poprzedni kwartał

Umożliwi to bardziej czytelną prezentację wyników regularnych badań, prowadzonych przez dłuższy czas.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?