Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi zmianami na platformie Webankieta:

⭐️️ Zmiany w kontach read only i projektach udostępnianych subkontom 

Od teraz użytkownicy kont read only będą widzieli zmiany w menu i dostępie do poszczególnych funkcji. Wszystko po to, aby korzystanie z serwisu było bardziej jasne i przejrzyste. Wszystkie sekcje, do których użytkownik ma dostęp np. w sekcji raportów i wyników pozostają bez zmian. To, co po zalogowaniu zobaczy użytkownik zależy od poziomu dostępu - pełny dostęp widzi wszystko i może np. udostępniać, a read-only tylko widzieć wyniki. Takie rozwiązanie wiąże się nie tylko z wygodą korzystania z serwisu, ale równocześnie zapewnia bezpieczeństwo po stronie twórcy ankiety. 

⭐️️ Zmiany w filtrach 

Staramy się, aby korzystanie z narzędzia było jeszcze bardziej czytelne i intuicyjne. Dlatego zarówno w przypadku udostępnienia ankiety read only z nałożonym filtrem, jak i na koncie read only użytkownik ma dostęp tylko do tych wyników, które zostały udostępnione - sam nie może tworzyć nowych filtrów. Daje to pewność, że osoby bez pełnego dostępu nie będą mogły wpływać na analizę wyników badania. 

Klikając w przycisk Sprawdź zobaczysz teraz ile wyników spełnia kryteria nałożonego filtra:

Zmiany dotyczą też szybkiego filtra - nie pojawi się on w przypadku udostępnienia read only w wynikach zbiorczych. 

⭐️️ Zmiany w labelach (oznaczeniach wewnątrz platformy) 

Osoby, które od dawna posiadają konto na naszej platformie mogą zauważyć zmiany w jej interfejsie. Od teraz nazwy funkcji są jeszcze bardziej przejrzyste. Zostały dodane również kolejne bloki zawierające tłumaczenia funkcji i ułatwiające użytkownikom poruszanie się po serwisie. 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?