⭐️️ Zmiany w widoku ekranu importu kontaktów do wysyłki

W Webankiecie staramy się, aby wprowadzane przez nas rozwiązania nie tylko poszerzały możliwości korzystania z platformy, ale czyniły ją też bardziej intuicyjną i przyjazną dla użytkownika. Nowy widok ekranu importu kontaktu jest przykładem takiej zmiany. Od teraz wchodząc w zakładkę Zbieranie -> Wysyłka na e-mail i wybierając opcję Import z pliku użytkownik zobaczy:

Wprowadzone zmiany spowodowały, że załączanie pliku z kontaktami jest łatwiejsze. Poza tym użytkownik otrzymuje na ekranie praktyczne wskazówki związane z tym jak prawidłowo przygotować plik z adresami e-mail tak, aby móc wyciągnąć z niego jak najwięcej korzyści podczas analizy wyników badania.

⭐️️ Ujednolicanie ekranu kreatora raportów - nowy, lepszy sposób prezentacji

Aby korzystanie z narzędzia było jeszcze łatwiejsze od dziś widok raportu z każdej zakładki będzie jednakowy. Dzięki temu tworzenie i edycja raportów będzie szybsza, a wyniki badania gotowe do prezentacji nawet w kilka minut.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?