W momencie, gdy nasza strona jest wewnętrznym linkiem, który jest opublikowany i dostępny tylko w ramach organizacji/firmy i nie jest on powszechnie dostępny może dojść do sytuacji, gdy po dodaniu linku i zapisaniu hiperłącza pod tekstem lub grafiką pojawi się #

Takie działanie systemu jest podyktowane bezpieczeństwem systemu i odpytywaniem IP strony, do której chcemy skierować respondenta. Aby móc dodać poprawnie link do wew. zasobów należy go skrócić za pomocą dostępnych w sieci serwisów np: https://tiny.pl/

Skrócony link dodajemy ponownie w polu URL i zapisujemy.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?