Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi zmianami:

⭐️️ Dostosowanie platformy do standardów WCAG.2.1.

Dbamy o to, aby platforma Webankieta umożliwiała korzystanie z jej możliwości wszystkim użytkownikom internetu. WCAG, czyli Wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych to ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Użytkownicy Webankiety od lat mogą tworzyć kwestionariusze zgodne z zaleceniami standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) oraz WCAG 2.0. Oznacza to, że osoby niewidome i słabowidzące mogą uczestniczyć w badaniach bez żadnych ograniczeń – używając do wypełnienia ankiety klawiatury swojego komputera.

Najnowsza zmiana daje użytkownikom jeszcze więcej możliwości - Webankieta od teraz dostosowana jest do najnowszego standardu WCAG 2.1., co widoczne jest np. w customowych wyglądach ankiet.

⭐️️ Możliwość zatrzymania (pauza) wysyłki mailingu

Od teraz użytkownicy Webankiety będą mogli w dowolnym momencie, przed całkowitym zakończeniem wysyłki, zapauzować wysyłany do respondentów mailing. Dotyczy to np. wysyłki zaproszeń do wzięcia udziału w badaniu. Dzięki tej zmianie:

  • w razie pomyłki w treści czy adresach można zatrzymać wysyłkę i wprowadzić zmiany,

  • można zapauzować wysyłkę i upewnić się, że dane/informacje są poprawne.

Zmiana ma na celu zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa korzystania z naszego narzędzia.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?