Możesz automatycznie przekazać dodatkowe informacje (parametry) do wypełnienia widgetu. Dodatkowymi informacjami mogą być Identyfikator zalogowanego użytkownika, wartość koszyka, czy inne informacje opisujące segment respondenta.

Dodatkowe informacje przekazuje się po to, aby użytkownik, nie musiał odpowiadać na pytania, na które znamy odpowiedź (jest w kodzie strony) lub by przekazać więcej informacji o kontekście wypełniania ankiety.

Istnieją dwa sposoby na przekazanie dodatkowych informacji:

  1. widget_external_key (zastosuj jeśli chcesz przesłać jeden parametr)

  2. prefill (zastosuj jeśli chcesz przesłać więcej parametrów)


widget_external_key

widget_external_key to parametr w którym możesz przekazać zewnętrzny identyfikator, tak by później połączyć go z wypełnioną ankietą. Najczęściej przekazywany jest w nim unikalny identyfikator klienta (np. User ID z internetowego systemu po zalogowaniu) ale może być to dowolna wartość np. rodzaj konta czy posiadane usługi.

Wartość należy umieścić w zmiennej widget_external_key.

Na poniższym przykładzie:

  • user12345 wartością zmiennej widget_external_key i jednocześnie identyfikatorem użytkownika z Twojego systemu.

<script type="text/javascript"> 
var widget_external_key = 'user12345';
</script>

<script type="text/javascript">
(function(d,s,u,i){
var e=d.createElement(s), p=d.getElementsByTagName(s)[0];
e.async=1;e.src=u+'#id='+i;
p.parentNode.insertBefore(e,p);
})(document,'script','//cloud.webankieta.pl/scripts/widget/script.min.js', 'abcd');
</script>

Tak przekazana wartość ID użytkownika zostanie zapisana razem z wypełnieniem i będzie możliwa do odczytania w panelu wyników.

Zaletą wykorzystania widget_external_key jest fakt, że można go używać nie znając ID ankiety. Przekazana wartość zostanie dodana do każdej ankiety, którą wypełni użytkownik.

Więcej na temat parametrów external_key znajdziesz w tym artykule.


Prefill

Jeżeli chcesz przesyłać do widgeta więcej danych konieczne jest wykorzystanie prefilla. Aby to zrobić musisz na stronie na której został wstawiony kod do widgeta, zdefiniować zmienne, które na to pozwolą.

Przykładowe zastosowanie poniżej, gdzie do pytania 1. i 2. przekazujemy dane ze strony

<script type="text/javascript">
var widget_prefill = {};
widget_prefill[333557] = {};

//do pytania 1 przekazany jest tytuł strony
widget_prefill[333557]['q1'] = document.title;

//do pytania 2 przekazujemy bieżący URL
widget_prefill[333557]['q2'] = document.location.href;
</script>

<!-- kod widgetu dla Twojego konta -->
<script type="text/javascript">(function(d,s,u,i){var e=d.createElement(s), p=d.getElementsByTagName(s)[0];e.async=1;e.src=u+'#id='+i; p.parentNode.insertBefore(e,p);})(document,'script','//cloud.webankieta.pl/scripts/widget/script.min.js', 'abcd');</script>


W powyższym przykładzie kluczem obiektu widget_prefill (333557) jest ID ankiety, do której przekazujemy wartość.

Jeżeli zdecydujesz się na przekazywanie do ankiety w ten sposób, musisz znać ID ankiety, które zostanie wyświetlone. Jest to dość proste jeżeli na Twojej stronie wyświetlany jest wyłącznie jeden widget. Jeżeli widgetów będzie więcej lub będą się zmieniać, musisz znaleźć sposób na rotowanie tego identyfikatora.

Jeżeli na stronie wyświetli się widget o innym ID niż klucz w obiekcie widget_prefill wówczas parametry nie zostaną przekazane.

Więcej na informacji temat prefilla znajdziesz w tym artykule.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?