Wszystkie kolekcje
Jak stworzyć projekt od A do Z
Pozostałe
Jak zbierać wyniki do jednej ankiety w przypadku wielu podobnych badań?
Jak zbierać wyniki do jednej ankiety w przypadku wielu podobnych badań?

Czyli jak stworzyć kwestionariusz dla wielu podobnych badań

Julia Czarnowska avatar
Napisane przez Julia Czarnowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zdarza się, że potrzebujemy przeprowadzić kilkanaście badań o tej samej strukturze i musimy dokonać analizy zbiorczej oraz szczegółowej w zależności od rodzaju badania.

Przykładowym typem takiego projektu może być ankieta dot. oceny szkolenia - w większości przypadków pytania do każdego badania są takie same, zależy nam wtedy tylko na informacji, do jakiego badania została udzielona ocena.

Dzięki platformie Webankieta można ograniczyć liczbę otwartych projektów do jednego zbiorczego za pomocą prostej instrukcji.

W celu stworzenia takiego badania należy:

  1. Stworzyć w platformie kwestionariusz wysyłany do osób po szkoleniach.

  2. Wziąć link do badania z zakładki Zbieranie -> Link do ankiety.

  3. Do wskazanego linku należy dokleić parametr external_key na końcu linku do badania w następujący sposób:

    https://przykladowe-badanie-szkolenia.webankieta.pl?external_key=[WARTOSC]

    W polu [WARTOSC] wpisujemy identyfikator szkolenia zawierający znaki A-Z, a-z, 0-9 z wyłączeniem znaków specjalnych.

Załóżmy, że nasze szkolenie ma identyfikator SAL2020. Link do ankiety będzie wyglądał w następujący sposób:

Spreparowany link należy wysłać osobom, które uczestniczyły w szkoleniu SAL2020.

Osoby, które wypełnią ten kwestionariusz będą oznaczone w następujący sposób:

W przypadku, gdy chcemy wysłać link do osób uczestniczących w innym szkoleniu, należy zmienić wartość parametru external_key na inny kod szkolenia.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?