Istnieje możliwość wysłania pobrania listy ankiet z konta użytkownika na platformie Webankieta poprzez wywołanie tzw. Webhooka. Webhook to nic innego jak URL wywoływany za pomocą innego systemu informatycznego lub otwierany w zwykłej przeglądarce.

Postać adresu URL jest następująca:

https://www.webankieta.pl/webhooks/[id_account]/[webhook_key]/[webhook_auth]/survey-list?parametry_opcjonalne

  • id_account – ID Twojego konta na platformie Webankieta. ID konta jest dostępne po zalogowaniu na konto użytkownika w zakładce Konto -> Ustawienia -> Integracje.

  • webhook_key i webhook_auth – klucz i autoryzacja Webhooka. Parametry dostępne po zalogowaniu na konto użytkownika w zakładce Konto -> Ustawienia -> Integracje. Po wygenerowaniu kluczy otrzymasz ich wartości.

parametry_opcjonalne

dodatkowe parametry określające adresata wiadomości i termin wysyłki zaproszenia. Mogą być one wysyłane jako parametry GET lub jako parametry POST. Są to:

  • type = ['survey', 'test', 'widet] - opcjonalne.

  • title = wewnętrzny tytuł ankiety po którym możemy zawęzić listę wyszukiwania.

  • limit = 20 - default value. Nie wysyłamy więcej niż 20 ankiet na raz.

{
"type":"success",
"msg":"",
"data":[
{
"id":"223652",
"title":"Tytuł ankiety",
"user_title":"Wewnętrzny tytuł ankiety",
"url_title":"tytuł-ankiety",
"created_date":"2016-04-07 18:24:19",
"date_published":"2016-04-07 18:29:57",
"date_modified":"2019-10-01 07:02:32",
"date_end":null,
"security_level":"3",
"status":"1",
"type":"0",
"link":"https:\/\/moja.webankieta.pl\/",
"answers_count":"53"
},
{
....
}
]
}

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?