Wszystkie kolekcje
API dokumentacja
Webhooki
Webhook do wypisania się z mailingu
Webhook do wypisania się z mailingu
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Istnieje możliwość aktualizacji danych respondenta w bazie obiorców w celach zablokowania jego adresu do ponownych wysyłek. Webhook to nic innego jak URL wywoływany za pomocą innego systemu informatycznego lub otwierany w zwykłej przeglądarce.

Postać adresu URL jest następująca:

https://www.webankieta.pl/webhooks/[id_account]‌/[webhook_key]‌‌/[webhook_auth]/unsubscribe?dodatkowe_parametry

Dodatkowe parametry to:

  • email – adres e-mail, który blokujemy na danym koncie.

Więcej parametrów nie jest potrzebnych. Bo blokujemy wysyłkę maila dla tego konta.

Przykładowa postać URL-a z dodatkowymi parametrami wysyłanymi jako GET to:

https://www.webankieta.pl/webhooks/387487/TUwNjNDg3M/84b750d6956f02503015938fc38bfe36/[email protected]

W przypadku poprawnego wypisania adresu e-mail z mailingu otrzymamy taki komunikat:

{"type":"success","msg":"E-mail has been unsubscribed"}

Ważne!
W przypadku wpisania błędnego adresu e-mail otrzymasz zwrotnie błąd (invalid e-mail address).
Natomiast, gdy adres e-mail został już dodany do adresów zablokowanych – otrzymasz zwrotnie komunikat (e-mail has been unsubscribed)

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?