Istnieje możliwość wysłania zaproszenia do wypełnienia ankiety na wskazany adres e-mail, do którego już wcześniej wysyłaliśmy zaproszenie. Jest to możliwe poprzez wywołanie tzw. Webhooka. Webhook to nic innego jak URL wywoływany za pomocą innego systemu informatycznego lub otwierany w zwykłej przeglądarce.

Postać adresu URL jest następująca:

https://www.webankieta.pl/webhooks/[id_account]‌/[webhook_key]‌/[webhook_auth]/send-invitation-to-token?dodatkowe_parametry

Dodatkowe parametry to:

  • token – token respondenta, do którego chcemy wysłać zaproszenie.

  • id_survey – ID ankiety, do której zaproszenie jest wysyłane (skontaktuj się z nami w celu uzyskania wartości parametru). Parametr obowiązkowy

  • id_template – ID szablonu wysyłanego zaproszenia (aby dowiedzieć się jak pobrać ID_template kliknij TUTAJ). Parametr obowiązkowy

  • delay – opóźnienie wysyłki zaproszenia w minutach. Parametr opcjonalny.

  • footer – możliwość wyłączenia stopki z informacją o nadawcy. Domyślnie stopka jest włączona

  • reminder - liczba godzin od wysyłki, po której ma zostać wysłane przypomnienie dla respondentów, którzy nie wypełnili ankiety. Gdy parametr nie jest ustawiony przypomnienie nie zostanie wysłane.

Przykładowa postać URL-a z dodatkowymi parametrami wysyłanymi jako GET to:

https://www.webankieta.pl/webhooks/171257/MjU3ABUyMj/3a12307689817111c82711d910f5f4aa/send-invitation-to-token?id_survey=419349&id_template=3593&token=81a2B7

Ważne!
W przypadku gdy na koncie zostaną wyczerpane limity wysyłek zaproszeń, webhook zwróci błąd {„type”:”error”,”msg”:”Invitations limit has been reached”}

Jeżeli kod dostępu (token) został wcześniej usunięty z ankiety lub jest nie prawidłowy to webhook zwróci błąd („token not found”)

Pamiętaj!

Aby uzyskać wartości parametrów: id_survey, id_template, zapraszamy do kontaktu pod adresem kontakt@webankieta.pl

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?