Wszystkie kolekcje
API dokumentacja
Parametry URL ankiety
Parametr zewnętrzny – external_key
Parametr zewnętrzny – external_key
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

external_key to parametr w którym możesz przekazać zewnętrzny identyfikator, tak by później połączyć go z wypełnioną ankietą.
Najczęściej przekazywany jest w nim unikalny identyfikator klienta (np. z internetowego systemu po zalogowaniu) lub źródło wizyty (np. facebook czy mailing).

Parametr z jest dodawany jako klasyczny parametr typu GET do URL-a ankiety.
Istnieje możliwość wielokrotnego wypełnienia ankiety z tym parametrem.
Parametr można stosować we wszystkich poziomach bezpieczeństwa ankiety

Przykładowe adresy URL

https://www.webankieta.pl/ankieta/123456/badanie-satysfakcji.html?external_key=facebook 

http://ankieta.mojafirma.pl?external_key=0002371231189

Opis parametrów

Nazwa

Opis

external_key

Jest to dowolny ciąg znaków alfanumerycznych. Dozwolone znaki to a-z, A-Z, 0-9, z wyłączeniem znaków diakrytycznych. Maksymalna długość parametru external key to 31 znaków.

Prezentacja i analiza wyników

Jeżli parametr external_key zostanie przekazany w linku do ankiety, informacja ta pojawi się w następujących miejscach:

  • Przeglądanie pojedynczych wypełnień

  • Eksport surowych danych do CSV

  • Eksport surowych danych do XLSX

  • Eksport do SPSS

W przypadku surowych danych i pliku SPSS będzie to odpowiednio kolumna w Excelu lub dodatkowa zmiana V w SPSS.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?