Wszystkie kolekcje
Integracje
Integracja z SalesManago
Integracja z SalesManago
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Wygoda użytkowników i dopasowanie narzędzia do ich indywidualnych potrzeb to jedne z priorytetów Webankiety. Dlatego jedną z funkcji jest możliwość integracji z innymi platformami, między innymi z SALESmanago- platformą marketing automation, dzięki której firmy mogą zwiększać swoje przychody poprzez dostarczanie klientom spersonalizowanych ofert.

Celem integracji jest umożliwienie użytkownikom Webankiety przeniesienie danych z wypełnień ankiet (pytań i odpowiedzi) do SALESmanago - a konkretnie do listy kontaktów na platformie SALESmanago. Innymi słowy: zintegrowanie obu platform może spowodować automatyczne podnoszenie i aktualizowanie informacji o kontach (np. adresach e-mail respondentów).

Jak rozpocząć integrację?

 1. W pierwszej kolejności w zakładce Ustawienia konta na koncie użytkownika w Webankiecie należy odnaleźć sekcję Sales manago.

Informacje, które musimy skopiować do Ustawień konta w Webankiecie to: endpoint, client ID oraz API secret.

Klucze API i dane do SALESmanago konfiguruje się tylko raz - na etapie całego konta, a nie dla pojedynczej ankiety. Klucze można uzyskać z panelu SALESmanago. Wystarczy wejść w Ustawienia (konta), wybrać zakładkę: Integrację (Integrations), następnie Settings i podzakładkę: API Access.

 1. Aby dana ankieta przesyłała dane do SALESmanago należy przejść do Ustawień ankiety (w zakładce Tworzenie w panelu na górze strony) i zaznaczyć opcję: Prześlij wyniki ankiety do profilu użytkownika w SALESmanago (na samym dole strony).

Włączając tę opcję w ustawieniach ankiety jednocześnie definiujemy tag jakim będą oznaczane kontakty, które zostaną dodane lub zaktualizowane przez tę konkretną ankietę.

Po kliknięciu: Zapisz integracja zaczyna działać w wybranej ankiecie. Oznacza to, że po jej wypełnieniu dane przesłane zostaną do konta użytkownika w SALESManago.

Integracja może działać w dwóch trybach:

1. W przypadku, gdy w stworzonej przez użytkownika ankiecie znalazło się pytanie typu e-mail.

Wówczas, na podstawie odpowiedzi w pierwszym pytaniu z ankiety typu e-mail, integracja wyszukuje w bazie kontaktów na koncie w SALESMango kontaktu z konkretnym adresem e-mail. W przypadku, gdy:

 • kontakt zostanie odnaleziony, obecne dane są aktualizowane o nowe pola,

 • kontakt nie zostanie odnaleziony - system stworzy w SALESmanago nowy kontakt wraz z polami.

2. W przypadku, gdy do respondentów zostanie wysłany link do ankiety z aplikowanym parametrem smclientid - GET (?smclientid=...):

Jeżeli wysyłasz zaproszenie do wypełnienia ankiety do kontaktu/klienta z bazy w SALESmanago i chcesz aby wyniki ankiety zostały zapisane w jego profilu w bazie SALESmanago. Wystarczy, że dołączysz wartość tego identyfikatora do adresu URL Twojej ankiety. Wartość identyfikatora przekaż w zmiennej o nazwie smclientid.
Dokładnie taki sam parametr dodaje system mailingowy SALESmanago do każdego linka treści maila.
Istnieje możliwość wielokrotnego wypełnienia ankiety z tym parametrem.
Parametr można stosować we wszystkich poziomach bezpieczeństwa ankiety.

ID kontaktu z systemu salesManago można uzyskać przez przycisk Generate URL dostępny w szczegółach kontaktu (CRM -> Contacts List).

Przykładowe adresy URL

https://www.webankieta.pl/ankieta/123456/badanie-satysfakcji.html?smclientid=f6c5487b-369d-4107-958c-2912c1bc3f80 http://ankieta.mojafirma.pl?smclientid=f6c5487b-369d-4107-958c-2912c1bc3f80

http://ankieta.mojafirma.pl?smclientid=f6c5487b-369d-4107-958c-2912c1bc3f80

Warto wiedzieć, że:

 • Integracja wykorzystuje metody upsert oraz update w API SalesManago. Dane wysyłane są natychmiast po wypełnieniu ankiety przez respondenta, a więc wszystkie odpowiedzi i pytania z ankiety przesyłane są automatycznie do SALESManago - dane są tam dodawane lub aktualizowane.

 • Aby zobaczyć nowe lub zaktualizowane kontakty należy wejść w zakładkę CRM, a następnie Lista kontaktów (Contacts List) na swoim koncie SALESmanago.

 • Dane ankiety są widoczne w szczegółach danego kontaktu w podzakładce Custom details. Pola zawierają słowo: “ankieta.” + treść pytania (spacje zastąpione zostały myślnikami, a z treści są usunięto polskie znaki), wartości pól to odpowiedzi z pytań.

 • Należy mieć na uwadze że długość wartości pola nie może być dłuższa niż 255 znaków. Oznacza to, że w przypadkach dłuższych wartości dane w SALESManago mogą być niekompletne.

 • Do kontaktu dodawany jest tag (segment) - taki jaki został zdefiniowany wcześniej w ustawieniach ankiety.

Zdecyduj się na integrację z SALESmanago, jeżeli:

 • interesuje Cię profiling, czyli możliwość kategoryzowania i przekazywania danych pochodzących z ankiet do kolejnych lejków sprzedażowych - integracja pozwoli Ci na automatyczne zbieranie i aktualizowanie danych o kontakcie (który istnieje już w systemie SalesManago)

 • chcesz stworzyć landing page sprzedażowy zbierający leady - ankietę można wykorzystać tu doskonale jako narzędzie do gromadzenia kontaktów.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?