Autoryzacja Webankieta API
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Na potrzeby urządzeń mobilnych i aplikacji desktopowych w Webankieta API zaimplementowane w standardzie OAuth2.

Nagłówek Bearer

Korzystanie z api wymaga dołączania bearer tokenu do każdego requestu w nagłówku Authorization, przykład:

Authorization: Bearer <token>

Token należy wcześniej wygenerować używając poniższego requestu.

url: auth.webankieta.pl/token 
method: POST

post parameters:
- grant_type: client_credentials
- client_id: string
- client_secret: string

Token jest ważny przez 1 godzinę.

Liczba wygenerowań nowego tokenu jest ograniczona w czasie jednej godziny.
Zalecamy zapisanie tokenu po stronie aplikacji wywołującej (np. plik lub cache) i generowania nowego po jego przeterminowaniu (w przypadku wystąpienia kodu 401).

Wspierany jest grant_type client credentials.

Testowanie połączenia.

Możesz to przetestować połączenie do API za pomocą standardowych narzędzi, takich jak POSTMAN

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?