Lista operacji dla zasobu

Nazwa

URL

Opis

Lista stron

/pages/:id_survey

Zwraca listę stron dla ankiety o podanym ID. Strony są wypisywane w kolejności występowania w kwestionariuszu.

Opis parametrów odpowiedzi

Nazwa/ścieżka

Opis

Możliwe wartości

id

ID strony

number

Kolejny numer strony

questions_count

Liczba elementów na stronie (pytania + bloki opisowe.

Lista stron

URL

(GET) https://www.webankieta.pl/api/v2/pages

Parametry (GET)

Nazwa

Opis

id_survey

ID ankiety zawierającej strony. Parametr obowiązkowy

Przykładowa odpowiedź

[
{
"id":258355,
"number":1,
"questions_count":7
},
{
"id":262554,
"number":2,
"questions_count":5
},
{
"id":262555,
"number":3,
"questions_count":0
}
]

Zwracane błędy

  • 401 Unauthorized – Użytkownik odwołuje się do obcej ankiety, która nie jest jego własnością.

  • 404 Not Found – Ankieta o podanym :id_survey nie zawiera żadnych stron.

  • 406 Not Acceptable – Nie przekazano parametru :id_survey.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?