Mailingi
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Lista operacji dla zasobu

Nazwa

URL

Opis

/mailing/templates

Zwraca listę wszystkich szablonów mailingów dla zalogowanego użytkownika. Szablony posortowane wg. daty dodania rosnąco.

/mailing/create

Zlecenie wysyłki do wybranej grupy respondentów

/mailing/batch

Operacja do zdefiniowania mailingu. Aby zdefiniować mailing trzeba dodać respondentów do patch-a

Opis parametrów odpowiedzi

Nazwa/ścieżka

Opis

Możliwe wartości

id

ID ankiety

name

Tytuł szablonu

subject

Tytuł mailingu

content

Treść wiadomości w mailingu

date_created

Data utworzenia szablonu

id_mailing

ID stworzonego mailingu w systemie

receivers

liczba respondentów, którzy otrzymają zaproszenie

footer

możliwość wyłączenia stopki z informacją o nadawcy. Domyślnie stopka jest wyłączona

Lista szablonów mailingów

URL

(GET) https://www.webankieta.pl/api/v2/mailing/templates

Przykładowa odpowiedź

{
["total"] => string(1) "2"
["list"] => array(2) {
[0] => array(5) {
["id"] => int(7)
["name"] => string(7) "Testowa"
["subject"] => string(35) "Zaproszenie do wypełnienia ankiety"
["content"] => string(251) "<p>Witaj,<br /> <br /> Zapraszam do wypełnienia ankiety na temat ...<br /> Wypełnienie ankiety powinno zająć około ... minut<br /> <br /> Aby wypełnić ankietę kliknij na link:<br /> [LINK]<br /> <br /> <br /> <br /> Dziękuję i pozdrawiam</p>"
["date_created"] => string(19) "2015-04-24 13:36:00"
}
[1] => array(5) {
["id"] => int(8)
["name"] => string(8) "Testowa2"
["subject"] => string(35) "Zaproszenie do wypełnienia ankiety"
<p>testowa 2<br /> <br /> Zapraszam do wypełnienia ankiety na temat ...<br /> Wypełnienie ankiety powinno zająć około ... minut<br /> <br /> Aby wypełnić ankietę kliknij na link:<br /> [LINK]<br /> <br /> <br /> <br /> Dziękuję i pozdrawiam</p>"
["date_created"] => string(19) "2015-04-24 13:36:19"
}
}
}

Zwracane błędy

Brak

Tworzenie mailingu


URL

(POST) https://www.webankieta.pl/api/v2/mailing/create


Parametry POST

Nazwa/ścieżka

Opis

Możliwe wartości

id_survey

ID ankiety

id_template

ID szablonu zaproszenia

date_send

data wysyłki mailingu

mode

tryb wysyłki mailingu

all - wszyscy zaimportowani respondenci

new - tylko nowi respondenci, którzy nie zostali jeszcze zaproszeni

reminders - wysyłka do osób, które otrzymały zaproszenie, ale nie wypełnili jeszcze ankiety

selected - respondenci wybrani

respondent_ids

lista respondentów do których trzeba wysłać badanie; obowiązkowy przy opcji mode=selected

footer

możliwość wyłączenia stopki z informacją o nadawcy. Domyślnie stopka jest wyłączona

1 - włączona

0 - wyłączona

Przykładowa odpowiedź

[
{
["id_mailing"] => string(3) "585",
["receivers"] => int(0)
}
]


Zwracane błędy


• 400 Bad request – Nieprawidłowy format daty, nieprawidłowy status lub
nieprawidłowy poziom bezpieczeństwa
• 401 Unautorized – Brak dostępu do szablonu o podanym ID
• 403 Forbidden – Przekroczone limity wysyłek zaproszeń na koncie
• 404 Not found – Nie znaleziono ankiety o podanym ID na koncie zalogowanego
użytkownika
• 500 Internal Server Error – Wewnętrzny błąd serwera

Wysyłka zaproszeń z użyciem batch_id

POST

(POST) webankieta.pl/api/v2/mailing/batch

Parametry (POST)

Nazwa

Opis

batch_id

ID batch’a

template_id

ID wybranego szablonu zaproszenia do wysyłki

with_reminder

wartość bool decydująca o tym czy ma zostać wysłane przypomnienie do respondentów, którzy nie wypełnią ankiety. Parametr opcjonalny. Domyślna wartość: false.

reminder_template_id

ID wybranego szablonu zaproszenia do wysyłki przypomnienia. Parametr wymagany jeśli parametr with_reminder został ustawiony na wartość true. Jak pozyskać template_id?

reminder_delay

liczba godzin od wysyłki, po której ma zostać wysłane przypomnienie dla respondentów, którzy nie wypełnili ankiety. Parametr wymagany jeśli parametr with_reminder został ustawiony na wartość true.

Zwracane wartości json:

Nazwa

Opis

mailing_id

ID utworzonego mailingu

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?