Lista operacji dla zasobu

Nazwa

URL

Opis

Pojedyncze arkusze

/results/single-sheets

Nowa wersja operacji Wyniki surowe (JSON), która wraca wyniki w poprawnym JSON-schema. Zalecamy korzystanie z tej operacji zamiast starej wersji

Wyniki zbiorcze

/results/aggregated/:id_survey

Operacja zwraca wyniki ankiety w formacie CSV. Postać odpowiedzi jest identyczna z postacią pliku CSV z zbiorczymi wynikami eksportowanymi w interfejsie webankieta.pl. Przykładowy plik ze zbiorczymi wynikami można pobrać tutaj

Wyniki surowe

/results/raw/:id_survey

Operacja zwraca wyniki ankiety w formacie CSV. Postać odpowiedzi jest identyczna z postacią pliku CSV z surowaymi wynikami eksportowanymi w interfejsie webankieta.pl. Przykładowy plik z surowaymi danymi można pobrać tutaj

Meta dane (JSON)

/results/meta/:id_survey

Operacja zwraca meta informacje o zebranych wynikach ankiety w formacie JSON. Format odpowiedzi jest opisany poniżej.

Wyniki surowe (JSON)

/results/paginated-json/:id_survey

Operacja zwraca wyniki ankiety (wraz z meta danymi) w formacie JSON. Format odpowiedzi jest opisany poniżej. Wyniki są zwracane po 10 rekordów, najnowszy znajduje się na pierwszej pozycji.


Pojedyncze arkusze

URL

(GET) https://www.webankieta.pl/api/v2/results/single-sheets/:id_survey

Parametry opcjonalne (POST)

Nazwa

Opis

id_response

ID wypełnienia wykorzystywane przy wypełnianiu. Nie można przekazać parametru jeżeli jednocześnie przekazano token

token

Token respondenta użyty do wypełnienia ankiety. Nie można przekazać parametru jeżeli jednocześnie przekazano id_response

externalKey

Zewnętrzny paramter śledzący respondenta nadawany przez system klienta

lowerResponseDate

Najstarsza możliwa data wypełnienia ankiety. Przy wykorzystaniu tego paramteru zostaną zwrócone tylko takie wypełnienia, które miały miejsce później niż przekazana data Data musi być przekazana w formacie YYYY-MM-DD (np. 2011-11-20).

upperResponseDate

Najmłodsza możliwa data wypełnienia ankiety. Przy wykorzystaniu tego paramteru zostaną zwrócone tylko takie wypełnienia, które miały miejsce wcześniej niż przekazana data Data musi być przekazana w formacie YYYY-MM-DD (np. 2011-11-20).

unfinished

Parametr decydujący o tym, czy zostaną uwzględnione również niedokończone (częściowe) wypełnienia.

order

Parametr decydujący o tym, czy wyniki pojawią się w kolejności od najnowszego do najstarszego, czy odwrotnie. Domyślnie parametr przyjmuje wartość desc a operacja wyświetla wyniki od najnowszego do najstarszego wypełnienia.

page

Parametr decydujący o tym, która strona zostanie wyświetlona.

limit

Parametr decydujący o tym ile rekordów zostanie wyświetlony w jednej odpowiedzi. maksymalna wartość parametru wynosi 200. Domyslna wartość wynosi 10..

Przykładowa odpowiedź

[
{
"meta": {
"id": 89595094,
"startDate": "2021-05-26 11:01:01",
"endDate": "2021-05-26 11:07:14",
"email": "j.kowalski@webankieta.pl",
"token": "84CFd0",
"finished": true,
"externalKey": "",
"ip": "213.222.209.195",
"referer": "https://www.webankieta.pl/ankieta/token/id/424938/demo-single-sheets.html"
},
"time": {
"real": "00:06:13",
"total": "00:06:13",
"pages": [
{
"id": 1539098,
"time": 373
}
]
},
"questions": [
{
"id": 5255742,
"content": "Jednokrotne",
"answer": {
"id": 1,
"content": "a",
"additional": "własna odpowiedź"
}
},
{
"id": 5255744,
"content": "Wielokrotne",
"answers": [
{
"id": 1,
"content": "a",
"additional": "własna odpowiedź"
},
{
"id": 2,
"content": "b",
"additional": null
},
{
"id": 3,
"content": "c",
"additional": null
}
]
},
{
"id": 5255746,
"content": "Otwarte",
"answers": [
{
"value": "otwarte 1"
},
{
"value": "otwarte 2"
}
]
},
{
"id": 5255748,
"content": "NPS",
"answer": {
"id": 7,
"content": "6",
"additional": "Uzasadnienie"
}
},
{
"id": 5255750,
"content": "Ocena/Macierz ocen",
"answers": [
{
"id": 1,
"rating": 2,
"content": "a",
"additional": "Uzasadnienie",
"reason": null
},
{
"id": 2,
"rating": 3,
"content": "b",
"additional": null,
"reason": null
},
{
"id": 3,
"rating": 4,
"content": "c",
"additional": null,
"reason": null
}
]
},
{
"id": 5255752,
"content": "Macierzowe jednokrotne",
"answers": [
{
"id": 1,
"content": "wiersz 1",
"column": {
"id": 1,
"content": "kolumna 1"
},
"additional": "w1",
"reason": "w1k1"
},
{
"id": 2,
"content": "wiersz 2",
"column": {
"id": 2,
"content": "kolumna 2"
},
"additional": null,
"reason": null
},
{
"id": 3,
"content": "wiersz 3",
"column": {
"id": 3,
"content": "kolumna 3"
},
"additional": null,
"reason": null
}
]
},
{
"id": 5255754,
"content": "Macierzowe wielokrotne",
"answers": [
{
"id": 1,
"content": "w1",
"columns": [
{
"column": "1",
"content": "k1"
},
{
"column": "2",
"content": "k2"
}
],
"additional": "w1 uzasadnienie"
},
{
"id": 2,
"content": "w2",
"columns": [
{
"column": "2",
"content": "k2"
}
],
"additional": "w2 uzasadnienie"
},
{
"id": 3,
"content": "w3",
"columns": [
{
"column": "3",
"content": "k3"
}
],
"additional": null
}
]
},
{
"id": 5255758,
"content": "Macierzowe otwarte",
"answers": [
{
"id": 1,
"content": "w1",
"columns": [
{
"column": "1",
"content": "k1",
"answer": "w1k2"
},
{
"column": "2",
"content": "k2",
"answer": "w1k1"
}
]
},
{
"id": 2,
"content": "w2",
"columns": [
{
"column": "1",
"content": "k1",
"answer": "w2k1"
},
{
"column": "2",
"content": "k2",
"answer": "w2k2"
}
]
}
]
},
{
"id": 5255760,
"content": "Suwak",
"leftPositionContent": "tekst po lewej",
"rightPositionContent": "tekst po prawej",
"answers": [
{
"id": 3
}
]
},
{
"id": 5255762,
"content": "Formularz",
"answers": [
{
"id": "1",
"content": "odpowiedz 1",
"value": "odp1"
},
{
"id": "2",
"content": "odpowiedz 2",
"value": "odp2"
}
]
},
{
"questionId": 5255764,
"content": "Lista rozwijana",
"answer": {
"id": 2,
"content": "b"
}
},
{
"id": 5255766,
"content": "przeciągnij i upuść",
"answers": [
{
"id": 1,
"content": "a",
"group": 1,
"groupContent": "samogłoski"
},
{
"id": 2,
"content": "b",
"group": 2,
"groupContent": "spółgłoski"
},
{
"id": 3,
"content": "c",
"group": 2,
"groupContent": "spółgłoski"
},
{
"id": 4,
"content": "d",
"group": 2,
"groupContent": "spółgłoski"
},
{
"id": 5,
"content": "f",
"group": 2,
"groupContent": "spółgłoski"
}
]
},
{
"id": 5255768,
"content": "Ranking",
"answers": [
{
"id": 1,
"content": "rzodkiewki",
"value": 3
},
{
"id": 2,
"content": "truskawki",
"value": 2
},
{
"id": 3,
"content": "banany",
"value": 1
}
]
},
{
"questionId": 5255770,
"answers": [
{
"id": 1,
"content": "a",
"value": 33
},
{
"id": 2,
"content": "b",
"value": 33
},
{
"id": 3,
"content": "c",
"value": 34
}
]
},
{
"id": 5255772,
"content": "Załącznik",
"answer": "816_przenoszenie.pdf"
},
{
"id": 5255774,
"content": "Liczba",
"answer": "165"
},
{
"id": 5255776,
"content": "Email",
"answer": "j.kowalski@webankieta.pl"
},
{
"id": 5255778,
"content": "Data",
"answer": "2021-05-21 00:00:00"
}
]
}
]

Zwracane błędy

 • 400 Bad request – Nieprawidłowy format daty.

 • 401 Unauthorized – Jeżeli użytkownik odwołuje się do obcego zasobu.

 • 404 Not Found – Jeżeli nie znaleziono ankiety o podanym :id_survey.

 • 406 Not Acceptable – Jeżeli nie przekazano parametru :id_survey.

 • 409 Conflict – Przekazano jednocześnie parametry :id_response oraz :token.


Wyniki zbiorcze

URL

(GET) https://www.webankieta.pl/api/v2/results/aggregated/:id_survey

Parametry opcjonalne (POST)

Nazwa

Opis

id_response

ID wypełnienia wykorzystywane przy wypełnianiu. Nie można przekazać parametru jeżeli jednocześnie przekazano token

token

Token respondenta użyty do wypełnienia ankiety. Nie można przekazać parametru jeżeli jednocześnie przekazano id_response

external_key

Zewnętrzny paramter śledzący respondenta nadawany przez system klienta

sm_client_id

Identyfikator klienta z systemu Sales Manago. Umieszczany w wypełnieniu tylko wtedy kiedy konto i ankieta mają włączoną integrację z Sales Manago.

lower_response_date

Najstarsza możliwa data wypełnienia ankiety. Przy wykorzystaniu tego paramteru zostaną zwrócone tylko takie wypełnienia, które miały miejsce później niż przekazana data Data musi być przekazana w formacie YYYY-MM-DD (np. 2011-11-20).

upper_response_date

Najmłodsza możliwa data wypełnienia ankiety. Przy wykorzystaniu tego paramteru zostaną zwrócone tylko takie wypełnienia, które miały miejsce wcześniej niż przekazana data Data musi być przekazana w formacie YYYY-MM-DD (np. 2011-11-20).

Przykładowa odpowiedź

CSV goes here

Zwracane błędy

 • 400 Bad request – Nieprawidłowy format daty.

 • 401 Unauthorized – Użytkownik odwołuje się do obcego zasobu.

 • 404 Not Found – Nie znaleziono ankiety o podanym :id_survey.

 • 406 Not Acceptable – Nie przekazano parametru :id_survey.

 • 409 Conflict – Przekazano jednocześnie parametry :id_response oraz :token.


Wyniki surowe

URL

(GET) https://www.webankieta.pl/api/v2/results/raw/:id_survey

Parametry opcjonalne (POST)

Nazwa

Opis

id_response

ID wypełnienia wykorzystywane przy wypełnianiu. Nie można przekazać parametru jeżeli jednocześnie przekazano token

token

Token respondenta użyty do wypełnienia ankiety. Nie można przekazać parametru jeżeli jednocześnie przekazano id_response

external_key

Zewnętrzny paramter śledzący respondenta nadawany przez system klienta

lower_response_date

Najstarsza możliwa data wypełnienia ankiety. Przy wykorzystaniu tego paramteru zostaną zwrócone tylko takie wypełnienia, które miały miejsce później niż przekazana data Data musi być przekazana w formacie YYYY-MM-DD (np. 2011-11-20).

upper_response_date

Najmłodsza możliwa data wypełnienia ankiety. Przy wykorzystaniu tego paramteru zostaną zwrócone tylko takie wypełnienia, które miały miejsce wcześniej niż przekazana data Data musi być przekazana w formacie YYYY-MM-DD (np. 2011-11-20).

unfinished

Parametr decydujący o tym, czy zostaną uwzględnione również niedokończone (częściowe) wypełnienia.

Przykładowa odpowiedź

CSV goes here

Zwracane błędy

 • 400 Bad request – Nieprawidłowy format daty.

 • 401 Unauthorized – Jeżeli użytkownik odwołuje się do obcego zasobu.

 • 404 Not Found – Jeżeli nie znaleziono ankiety o podanym :id_survey.

 • 406 Not Acceptable – Jeżeli nie przekazano parametru :id_survey.

 • 409 Conflict – Przekazano jednocześnie parametry :id_response oraz :token.


Meta dane na temat zebranych wyników (JSON)

URL

(GET) https://www.webankieta.pl/api/v2/results/meta/:id_survey

Parametry opcjonalne (POST)

Nazwa

Opis

id_response

ID wypełnienia wykorzystywane przy wypełnianiu. Nie można przekazać parametru jeżeli jednocześnie przekazano token

token

Token respondenta użyty do wypełnienia ankiety. Nie można przekazać parametru jeżeli jednocześnie przekazano id_response

external_key

Zewnętrzny paramter śledzący respondenta nadawany przez system klienta

lower_response_date

Najstarsza możliwa data wypełnienia ankiety. Przy wykorzystaniu tego paramteru zostaną zwrócone tylko takie wypełnienia, które miały miejsce później niż przekazana data Data musi być przekazana w formacie YYYY-MM-DD (np. 2011-11-20).

upper_response_date

Najmłodsza możliwa data wypełnienia ankiety. Przy wykorzystaniu tego paramteru zostaną zwrócone tylko takie wypełnienia, które miały miejsce wcześniej niż przekazana data Data musi być przekazana w formacie YYYY-MM-DD (np. 2011-11-20).

unfinished

Parametr decydujący o tym, czy zostaną uwzględnione również niedokończone (częściowe) wypełnienia.

Przykładowa odpowiedź

[
{
"meta": {
"id": 123456,
"ip": "127.0.0.1",
"referer": "http:\/\/facebook.com",
"date_start": "2014-02-01 12:00:00",
"date_response": "2014-02-02 12:00:00",
"finished": "1",
"external_key": "mailing",
"token": "12fh47",
"e-mail": "jan@kowalski.pl",
"label1": "Jan",
"label2": "Kowalski",
//....
"label10": "Mr."
},
"time": {
"real": "9:05",
"total": "10:10"
}
},{
//next record
}
]

Zwracane błędy

 • 400 Bad request – Nieprawidłowy format daty.

 • 401 Unauthorized – Jeżeli użytkownik odwołuje się do obcego zasobu.

 • 404 Not Found – Jeżeli nie znaleziono ankiety o podanym :id_survey.

 • 406 Not Acceptable – Jeżeli nie przekazano parametru :id_survey.

 • 409 Conflict – Przekazano jednocześnie parametry :id_response oraz :token.


Wyniki surowe (JSON)

Niniejsza operacja nie jest dłużej wspierana. W jej miejsce powstałą operacja pojedyncze arkusze, która ma poprawiony JSON Scheme, aby był prawidłowy

URL

(GET) https://www.webankieta.pl/api/v2/results/paginated-json/:id_survey

Parametry opcjonalne (POST)

Nazwa

Opis

id_response

ID wypełnienia wykorzystywane przy wypełnianiu. Nie można przekazać parametru jeżeli jednocześnie przekazano token

token

Token respondenta użyty do wypełnienia ankiety. Nie można przekazać parametru jeżeli jednocześnie przekazano id_response

external_key

Zewnętrzny paramter śledzący respondenta nadawany przez system klienta

lower_response_date

Najstarsza możliwa data wypełnienia ankiety. Przy wykorzystaniu tego paramteru zostaną zwrócone tylko takie wypełnienia, które miały miejsce później niż przekazana data Data musi być przekazana w formacie YYYY-MM-DD (np. 2011-11-20).

upper_response_date

Najmłodsza możliwa data wypełnienia ankiety. Przy wykorzystaniu tego paramteru zostaną zwrócone tylko takie wypełnienia, które miały miejsce wcześniej niż przekazana data Data musi być przekazana w formacie YYYY-MM-DD (np. 2011-11-20).

unfinished

Parametr decydujący o tym, czy zostaną uwzględnione również niedokończone (częściowe) wypełnienia.

order

Parametr decydujący o tym, czy wyniki pojawią się w kolejności od najnowszego do najstarszego, czy odwrotnie. Domyślnie parametr przyjmuje wartość desc a operacja wyświetla wyniki od najnowszego do najstarszego wypełnienia.

page

Parametr decydujący o tym, która strona zostanie wyświetlona.

limit

Parametr decydujący o tym ile rekordów zostanie wyświetlony w jednej odpowiedzi. maksymalna wartość parametru wynosi 200. Domyslna wartość wynosi 10..

Przykładowa odpowiedź

[
{
"meta": {
"id": 123456,
"ip": "127.0.0.1",
"referer": "http:\/\/facebook.com",
"date_start": "2014-02-01 12:00:00",
"date_response": "2014-02-02 12:00:00",
"finished": "1",
"external_key": "mailing",
"token": "12fh47",
"e-mail": "jan@kowalski.pl",
"label1": "Jan",
"label2": "Kowalski",
//....
"label10": "Mr."
},
"time": {
"real": "9:05",
"total": "10:10",
"page1": "20",
"page2": "30",
"page3": "40",
//....
"pageN": "10"
},
"questions":{
//Pytanie jednokrotnego wyboru
"1457974":{ //ID pytania
"number":1, //numer pytania
"content":"Pytanie jednokrotnego wyboru", //Treść pytania
"answers":{ //udzielone odpowiedzi
"3":"inne, jakie?", //numer odpowiedzi, treść dopowiedzi
"other3":"moja odpowiedź" // własna odpowiedź wpisana w trzecim wierszu
}
},
//Pytanie wielokrotnego wyboru
"1457975":{
"number":2,
"content":"Pytanie wielokrotnego wyboru",
"answers":{
"2":"kawa", //numer odpowiedzi, treść dopowiedzi
"3":"inne jakie",
"other3":"herbata" // własna odpowiedź wpisana przez resp. w wierszu trzecim
}
},
//Pytanie macierzowe jednokrotne
"1457976":{
"number":3,
"content":"Pytanie macierzowe jednokrotne",
"answers":{
"1":{ //numer odpowiedzi/wiersza
"2":"nie" //numer zakresu (kolumny), treść zakresu
},
"2":{
"3":"nie wiem"
},
"3":{
"2":"nie"
},
"justif2":"bo tak uważam", //usazadnienie dla odpowiedzi w wierszu numer 2
"other3":"moja odpowiedz" //odpowiedz respondenta w wierszu 3
}
},
//Pytanie macierzowe wielokrotne
"1457977":{
"number":4,
"content":"Pytanie macierzowe wielokrotne",
"answers":{
"1":{ //numer odpowiedzi/wiersza
"1":"tak", //numer zakresu (kolumny), treść zakresu
"2":"nie"
},
"2":{
"2":"nie",
"3":"nie wiem"
},
"3":{
"1":"tak",
"2":"nie"
},
"other3":"my answer" //odpowiedz respondenta w wierszu 3
}
},
//Pytanie macierzowe otwarte
"1898235":{
"number":1,
"content":"Pytanie macierzowe otwarte",
"answers":{
"1":{ //numer odpowiedzi
"1":"a", //odpowiedź wpisana w odpowiedzi nr 1 w kolumnie nr 1
"2":"b",
"3":"c"
},
"2":{
"1":"d",
"2":"e",
"3":"f"
},
"3":{
"1":"g",
"2":"h",
"3":"i"
},
"4":{
"1":"j",
"2":"k",
"3":"l"
}
}
}
//Pytanie otwarte
"1457978":{
"number":5,
"content":"Pytanie otwarte",
"answers":[ //kolejne odpowiedzi
"Open answer"
]
},
//Pytanie rankingowe
"1457979":{
"number":6,
"content":"Pytanie rankingowe",
"answers":{
"1":3, // numer odpowiedzi, pozycja
"2":2,
"3":1
}
},
//Lista rozwijalna
"1457980":{
"number":7,
"content":"Lista rozwijalna",
"answers":{
"2":"Element 2" //numer odpowiedzi, treść odpowiedzi
}
},
//Pytanie formularz
"1457981":{
"number":8,
"content":"Pytanie formularz",
"answers":{
"1":"Jan", //numer odpowiedzi, odpowiedź respondenta
"2":"Kowalski"
}
},
//Pytanie suwakowe
"1457982":{
"number":9,
"content":"Pytanie suwakowe",
"answers":{
"1":10 //Numer odpowiedzi/wiersza, pozycja suwaka
}
},
//Pytanie o liczbę
"1457983":{
"number":10,
"content":"Pytanie o liczb\u0119",
"answers":[ //kolejne odpowiedzi
"124"
]
},
//Pytanie o e-mail
"1457984":{
"number":11,
"content":"Podaj sw\u00f3j e-mail",
"answers":[ //kolejne odpowiedzi
"jan@kowalski.pl"
]
},
//Pytanie o datę
"1457985":{
"number":12,
"content":"Podaj dat\u0119 urodzin",
"answers":[ //Kolejne odpowiedzi
"23/05/2014"
]
},
//Pytanie o ustalonej sumie odpowiedzi
"1457986":{
"number":13,
"content":"Ustalona suma odpowiedzi",
"answers":{
"1":80, //numer odpowiedzi, odpowiedź wpisana przez respondenta
"2":20
}
}
//Pytanie NPS
"1457974":{ //ID pytania
"number":14, //numer pytania
"content":"Na ile by\u0142by\u015b w stanie poleci\u0107 nasze us\u0142ugi swoim znajomym?", //Treść pytania
"answers":{ //udzielone odpowiedzi
"10":"9", //numer odpowiedzi, treść dopowiedzi
"other4":"Bo jesteście świetni!" // własna odpowiedź wpisana w trzecim wierszu
}
},
//Pytanie przeciągnij i upuść
"1457976":{
"number":3,
"content":"Pytanie przeciagnij i upuść",
"answers":{
"1":{ //numer odpowiedzi/wiersza
"2":"wiosna" //numer grupy, treść grupy
},
"2":{
"3":"lato"
},
"3":{
"2":"jesień"
}
}
},
},
"points": { //Sekcja opcjonlana, obecna tylko dla ankiet typu Test
"max": 100, //maksymalna liczba punktów do zdobycia
"total": 80, //liczba zdobytych punktów
"percentage_result": "80%", //wynik procentowy
"feature1": { //wyniki dla cechy numer 1
"sum": 40,
"avg": "4.5"
},
"feature2": {
"sum": 30,
"avg": "3.5"
}
},


"feedback": "This is the feedback for respondent in a test" // Informacja zwrotna
},{
//next record
}
]

Zwracane błędy

 • 400 Bad request – Nieprawidłowy format daty.

 • 401 Unauthorized – Jeżeli użytkownik odwołuje się do obcego zasobu.

 • 404 Not Found – Jeżeli nie znaleziono ankiety o podanym :id_survey.

 • 406 Not Acceptable – Jeżeli nie przekazano parametru :id_survey.

 • 409 Conflict – Przekazano jednocześnie parametry :id_response oraz :token.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?