Wszystkie kolekcje
Wyniki i raporty
Wyniki i filtrowanie
Eksport wyników zbiorczych i surowych danych oraz eksport do SPSS
Eksport wyników zbiorczych i surowych danych oraz eksport do SPSS
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Eksportuj wyniki do dalszej analizy w programach statystycznych. Dostępne opcje eksportu to:
– wyniki zbiorcze (plik .csv)
– surowe dane czyli poszczególne odpowiedzi (plik. csv lub .xls)
– SPSS (pliki .sps i .dat)

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?