Wszystkie kolekcje
Integracje
SMS potwierdzający wypełnienie ankiety
SMS potwierdzający wypełnienie ankiety
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Niektóre badania wymagają kontroli liczby wypełnień, tego kto zakończył ankietę czy czasu wpłynięcia wyników do systemu. Potwierdzenie o wypełnieniu kwestionariusza może być tradycyjnie wysyłane na podany przez użytkownika adres e-mail. Nie jest to jednak jedyna opcja. Platforma Webankieta daje Ci możliwość otrzymania potwierdzenia SMS-em na Twój numer telefonu. Możesz zdecydować też, że nie Ty, a określony respondent otrzymał takie potwierdzenie.

Jak ustawić potwierdzenie wypełnienia SMS-em?

Wysyłka informacji drogą SMS możliwa jest dzięki webhookom, a dokładniej jest to jedna z możliwości, którą daje wysyłanie alertów webhookiem.

Jak skonfigurować taki alert?

W zakładce Tworzenie → Alerty i webhooki konfigurujemy po kolei:

  1. Nazwę alertu → Należy tylko do Państwa

  2. Moment sprawdzenia alertu → Po wypełnieniu przez respondenta

  3. Warunek wystąpienia alertu → Nowe wypełnienie

  4. Kanał wysyłki → Wyślij jako webhook

Adres webhooka jest podyktowany przez Justsend.pl i wygląda on następująco:

Wywołanie: GET

https://justsend.pl/api/rest/​message/send/{appKey}/{to}/{from}/{message}/{bulkVariant}

Dla wiadomości wysyłanych w “modelu BASIC” została przygotowana alternatywna metoda umożliwiająca wysłanie wiadomości przy użyciu metody GET z mniejszą liczbą parametrów wywołania.

Wywołanie: GET​​ https://justsend.pl/api/rest/​message/send/{appKey}/{to}/{message}, 
gdzie:
to​-​numer telefonu użytkownika do którego adresowana
jest wiadomość SMS
message​- treść wiadomości

W metodzie GET dla poprawnej obsługi znaków specjalnych wiadomość powinna być zakodowana z wykorzystaniem kodowania UTF-8 i URL encoding.

Dokumentacja API just send jest dostępna pod tym linkiem. Początek linku będzie zawsze taki sam: https://justsend.pl/api/rest/​message/send/

“appKey” to unikalna wartość, którą mają Państwo w justsend.pl w zakładce Moje konto po zalogowaniu się do panelu justsend.pl.

Wartość “to” to unikalne ID nr pytania o nr telefonu – pytanie o nr telefonu należy wybrać z listy Lista danych

Proszę pamiętać, że id pytania jest wartością unikalną i w każdej ankiecie

Wartość “from” to nazwa nadawcy wysyłki – taka nazwa jaką wpiszesz w tym miejscu zostanie wyświetlona odbiorcy

Wartość “message” to treść wysyłanego SMS.

Tekst który chcą Państwo wysłać respondentom powinien być zamieniony na link, można użyć do tego gotowego narzędzia do konwertowania tekstu na url

Np. tekst “Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Państwa kod rabatowy to ANKIETA”

Przyjmie wartość:

Dzi%C4%99kujemy+za+wype%C5%82nienie+ankiety.+Pa%C5%84stwa+kod+rabatowy+to+ANKIETA

Dopiero taki tekst umieszczamy w url webhooka, który właśnie przygotowujemy.

Wartość buldVariant to typ usługi, którą Państwo wykupili w justsend.pl, w naszym wypadku będzie to premium.

Nasz webhook przyjmie wartość:

https://justsend.pl/api/rest/​message/send/XXX/[ANSWER_ID_7021123]/Webankieta.pl/Dzi%C4%99kujemy+za+wype%C5%82nienie+ankiety.+Pa%C5%84stwa+kod+rabatowy+to+ANKIETA/PREMIUM
Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?