Wszystkie kolekcje
Jak stworzyć projekt od A do Z
Pracownicy
Jak zrealizować badanie Candidate Experience
Jak zrealizować badanie Candidate Experience
Julia Czarnowska avatar
Napisane przez Julia Czarnowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W jaki sposób stworzyć ankietę?

1. Dodanie kwestionariusza

To, od czego użytkownik powinien zacząć badanie Candidate Experience to dodanie ankiety. W tym celu najpierw należy zalogować się do konta w systemie Webankieta. Po zalogowaniu wejdź w Projekt, a następnie "Stwórz projekt".

Po kliknięciu w przycisk pojawi się kilka opcji. Możesz stworzyć własny, pusty projekt klikając w przycisk "Stwórz projekt" -> Ankieta, możesz też skorzystać z gotowego szablonu ankiety. W przypadku badań CX należy wybrać wzór ankiety "Ocena procesu rekrutacji (Candidate Experience)".

Po wyborze danego tytułu pojawi nam się podgląd ankiety. Wybieramy przycisk "Użyj tego szablonu".

2. Edycja ankiety

Dopracuj etapy rekrutacji w pytaniu “Na jakim etapie zakończyła się rekrutacja?”

Domyślnie są ustawione następujące etapy rekrutacji:

Jeżeli w Twojej organizacji rekrutacja zawiera mniej lub więcej etapów, bądź poszczególne etapy składają się z innych form kontaktu, to należy wyedytować pytanie.

Wejdź w zakładkę Tworzenie, następnie najedź kursorem na pytanie “Na jakim Etapie zakończyła się rekrutacja?”, aż w prawym górnym rogu pojawi nam się opcja Edytuj

Kliknij Edytuj i zmień nazwy Etapów lub usuń zbędne/dodaj nowe etapy.

W podobny sposób możesz wyedytować następne pytania jeżeli w następnych pytaniach nie ma działu do którego rekrutujesz lub też nie ma istotnego dla Ciebie kanału komunikacji.

W pytaniu NPS w miejscu [NAZWA_FIRMY] wpisz nazwę organizacji którą reprezentujesz

Sprawdź, czy pozostałe pytania pasują do marki i do komunikacji z kandydatem, ewentualnie je zmień.

Wiemy, że są stanowiska, czy organizacje, które preferują mniej formalny styl komunikacji, inne wymagają bardziej formalnego języka.

Dlatego rozważ zmianę bezpośrednich zwrotów np. w pytaniu NPS, na bardziej formalne zwroty.

Jeżeli potrzebujesz podstawowych informacji o kandydacie, dodaj krótką metryczkę.

Jeżeli będziesz miał niski odsetek wypełnionych ankiet, w stosunku do wysłanych, usuń metryczkę.

Metryczkę w ankiecie możesz wyłączyć poprzez zmianę akcji, która ma być wykonana po wypełnieniu 6 strony - kliknij w przycisk "Opcje" i zmień akcję "Po wypełnieniu strony" na "zakończ badanie".

Możesz dostosować wygląd ankiety do kolorystyki używanej przez Twoją organizację.

Chcesz umieścić własne logo w ankiecie? Nic trudnego!

W zakładce Wygląd masz możliwość stworzenia własnego stylu.

Przejdź do zakładki WYGLĄD i kliknij na przycisk "Nowy".

Następnie kliknij na koło zębate obok tekstu "Logo", w następnie wciśnij przycisk ładowania pliku:


Możesz też usunąć logo za pomocą ikony kosza.

Podobnie zmiana kolorów przycisków, czy pytań jest bardzo prosta.
Kliknij na element ankiety, którego kolorystykę chcesz zmienić, a pojawi się opcja wyboru kolorów do poszczególnych elementów

Po stworzeniu własnego stylu pamiętaj o jego zapisaniu przyciskiem dostępnym na dole kreatora.

Dystrybucja ankiety

Jeżeli chcesz, żeby odsetek udzielonych odpowiedzi na ankietę był jak największy, możesz udzielić odpowiedzi za Twojego kandydata.

Wiesz przecież, wysyłając informację zwrotną kandydatowi, na jakie stanowisko kandydował, na jakim etapie zakończyła się rekrutacja, oraz skąd dowiedział się o rekrutacji, prawda?

W tym celu możesz się posłużyć prefillem.

Na czym to polega? To bardzo proste.

W zakładce Zbieranie → Link do ankiety znajduje się link do badania - skopiuj go, np. do notatnika.

Jak zrobić prefill? Do domyślnego linku do badania dodajesz znak zapytania, a po nim numery odpowiedzi w pytaniach , które wybierzesz za respondenta.
q1=1 oznacza, że respondent zakończył rekrutację na etapie wysłania CV
q1=2 oznacza, że respondent zakończył rekrutację na etapie wstępnej rozmowy telefonicznej/Skype

Wzór na stworzenie prefilla jest następujący:
qNumerPytania=NumerOdpowiedzi

Ponieważ na pierwszej stronie naszej ankiety jest więcej niż jedno pytanie, prefille poszczególnych pytań łączysz znakiem “&”.

Link będzie wyglądał następująco:

W powyższym przykładzie kandydat zakończył proces rekrutacji na etapie rozmowy z managerem, aplikował do działu wsparcia technicznego, a o rekrutacji dowiedział się od znajomego.

Możesz też wysłać prośbę o ocenę procesu rekrutacji z naszej platformy.

2. Wysyłaj zaproszenia kandydatom do wypełnienia ankiety na e-mail.

W pierwszej kolejności przygotuj plik z listą kandydatów.
Plik musi być w formacie xslx lub csv. W pierwszej kolumnie musi być adres e-mail (sam adres, bez linków itp.). Kolumna nagłówka musi nazywać się "E-mail".

Stworzony plik zaimportuj w zakładce Zbieranie -> Wysyłka na e-mail klikając w przycisk "Import z pliku".

Możesz też wpisać ręcznie e-mail kandydata poprzez kliknięcie opcji Wpisz ręcznie

Po dodaniu respondentów kliknij w opcję "Skonfiguruj wysyłkę".

Wybierz opcję "Chcę wysłać zaproszenia do wszystkich..." i kliknij "Dalej".

W kolejnym kroku pojawi się kreator zaproszenia do Twoich respondentów. Możesz tam wpisać własną treść, lub skorzystać z naszej propozycji:

Dzień dobry,

Bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w rekrutacji na stanowisko _______.
Ponieważ doświadczenia kandydatów w trakcie procesu rekrutacji są dla nas szczególnie ważne, jesteśmy bardzo ciekawi Twojej opinii na temat procesu rekrutacji.

W tym celu przygotowaliśmy ankietę, bardzo krótką ankietę, której wypełnienie zajmie Ci 3-4 minuty. Twoja opinia ma realny wpływ na to jak proces rekrutacyjny będzie wyglądał w przyszłości.

Ankieta jest w pełni anonimowa. Wypełnij ją kiedy chcesz i gdzie chcesz.

Bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

Jeżeli wyślesz powyższą treść zaproszenia, to pamiętaj, żeby usunąć ten tekst z treści ankiety.

Analiza

1. Masz już pierwsze wyniki ankiet, świetnie, co dalej?

Najbardziej paląca sprawa to uzyskanie informacji, czemu nasi kandydaci są krytykami, jeśli nie całej organizacji, to na pewno procesu rekrutacji.

W związku z tym załóż filtr, który pokaże nam wszystkich krytyków.

Filtr tworzysz w zakładce Wyniki → Filtry → Stwórz nowy filtr

Krytykami będą wszystkie osoby, które w pytaniu NPS udzielą odpowiedzi od 0 do 6.
W związku z tym Twój filtr będzie wyglądał następująco:

Zapisz filtr klikając w przycisk "Stwórz filtr".

Dobrze jest posiadać taki filtr, ale jeszcze lepiej dostawać informację na maila o tym, że ktoś właśnie udzielił krytycznej odpowiedzi wraz z jej treścią.

2. Alert (powiadomienia o krytycznych ocenach).

Do informowania o takich zdarzeniach masz do dyspozycji alerty - konfiguracji tego typu informacji możesz dokonać przechodząc do zakładki Tworzenie -> Alerty i webhooki.

Kliknij w "Stwórz nowy alert" i uzupełnij formularz wedle własnych potrzeb - określ nazwę alertu, adresatów alertu.
Alerty będą wysyłane na adresy e-mail wskazane w opcji Adresaci (można dodać wiele adresów oddzielonych od siebie średnikiem).

W treści komunikatu możesz dodać zawartość pozostawioną przez Twojego respondenta po kliknięciu w przycisk "Dynamiczna zawartość":

Po dodaniu Alertu otrzymasz każdorazowo informację mailową o krytykach procesu rekrutacji.

3. W jaki sposób analizować wyniki?

Masz już filtr Krytycy.

Stosując ten filtr, możesz zobaczyć, jakie elementy kontaktu z rekruterem generują niezadowolenie z procesu rekrutacji.

Na powyższym przykładzie widzisz, że najsłabszym obszarem podczas całego procesu rekrutacji jest formularz, czas oczekiwania na kontakt oraz informacja o statusie rekrutacji.

Jeżeli szukasz naszych mocnych stron, to możesz stworzyć analogiczny filtr promotorzy i po zastosowaniu filtra zobaczyć co wpływa na wysoką ocenę procesu rekrutacji.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?