W jaki sposób stworzyć ankietę?

1. Dodanie kwestionariusza

To, od czego użytkownik powinien zacząć badanie Candidate Experience to dodanie ankiety. W tym celu najpierw należy zalogować się do konta w systemie Webankieta. Po zalogowaniu po prawej stronie widoczny będzie button z plusem i napisem: Stwórz projekt.

Po kliknięciu w przycisk pojawi się kilka opcji. W przypadku badań CX należy wybrać: Ankieta. Z bazy gotowych szablonów można wówczas wybrać wzór ankiety Candidate Experience.

Po wyborze opcji: Ankieta musisz zatwierdzić go klikając w przycisk: Dalej, widoczny na dole strony. Swoją ankietę CX znajdziesz teraz w zakładce Projekty.

2. Edycja ankiety

Dopracuj etapy rekrutacji w pytaniu “Na jakim etapie zakończyła się rekrutacja?”

Domyślnie są ustawione następujące etapy rekrutacji:

Jeżeli w Twojej organizacji rekrutacja zawiera mniej lub więcej etapów, bądź poszczególne etapy składają się z innych form kontaktu, to należy wyedytować pytanie.

Wchodzisz w zakładkę Tworzenie, następnie najeżdżasz kursorem na pytanie “Na jakim Etapie zakończyła się rekrutacja?”, aż w prawym górnym rogu pojawi nam się opcja Edytuj

Klikasz Edytuj i zmieniasz nazwy Etapów lub usuwasz zbędne/dodajesz nowe etapy.

W podobny sposób możesz wyedytować następne pytania jeżeli w następnych pytaniach nie ma działu do którego rekrutujesz lub też nie ma istotnego dla Ciebie kanału komunikacji.

W pytaniu NPS w miejscu [NAZWA_FIRMY] wpisujesz nazwę organizacji którą reprezentujesz

Sprawdzasz czy pozostałe pytania pasują do marki i do komunikacji z kandydatem, ewentualnie je zmieniasz.

Wiemy, że są stanowiska, czy organizacje, które preferują mniej formalny styl komunikacji, inne wymagają bardziej formalnego języka.

Dlatego rozważ zmianę bezpośrednich zwrotów np. w pytaniu NPS, na bardziej formalne zwroty.

Jeżeli potrzebujesz podstawowych informacji o kandydacie, dodaj krótką metryczkę.

Jeżeli będziesz miał niski odsetek wypełnionych ankiet, w stosunku do wysłanych, usuń metryczkę.

Metryczkę w ankiecie możesz wyłączyć poprzez zmianę akcji, która ma być wykonana po wypełnieniu 6 strony.

Klikasz zmień i wybierasz opcję Zakończ badanie

Możesz dostosować wygląd ankiety do kolorystyki używanej przez Twoją organizację.

Chcesz umieścić własne logo w ankiecie? Nic trudnego
W zakładce Wygląd masz możliwość stworzenia własnej skórki

Wybierasz opcję Stwórz własną skórkę

Następnie klikasz na logo Webankiety

Poprzez przycisk Wybierz plik dodajesz własne logo w formacie jpg lub png

Zapisujesz i gotowe 🙂
Możesz też usunąć logo przyciskiem Całkowicie usuń logotyp.

Podobnie zmiana kolorów przycisków, czy pytań jest bardzo prosta.
Należy kliknąć na element ankiety, którego kolorystykę chcesz zmienić, a pojawi nam się opcja wyboru kolorów do poszczególnych elementów

Zmieniasz kolor, klikasz Wybierz ten kolor

, następnie Zapisz i gotowe 🙂

Dystrybucja ankiety

Jeżeli chcesz, żeby odsetek udzielonych odpowiedzi na ankietę był jak największy, możesz udzielić odpowiedzi za Twojego kandydata.

Wiesz przecież, wysyłając informację zwrotną kandydatowi, na jakie stanowisko kandydował, na jakim etapie zakończyła się rekrutacja, oraz skąd dowiedział się o rekrutacji, prawda?

W tym celu możesz się posłużyć prefillem.

Na czym to polega? To bardzo proste.

W zakładce Zbieranie → Link do ankiety masz link do badania

Jak zrobić prefill? Do domyślnego linku do badania dodajesz znak zapytania, a po nim numery odpowiedzi w pytaniach , które wybierzesz za respondenta.
q1=1 oznacza, że respondent zakończył rekrutację na etapie wysłania CV
q1=2 oznacza, że respondent zakończył rekrutację na etapie wstępnej rozmowy telefonicznej/Skype

Wzór na stworzenie prefilla jest następujący:
qNumerPytania=NumerOdpowiedzi

Ponieważ na pierwszej stronie naszej ankiety jest więcej niż jedno pytanie, prefille poszczególnych pytań łączysz znakiem “&”.

Link będzie wyglądał następująco:


https://www.webankieta.pl/ankieta/311086/badanie-procesu-rektutacji.html?q1=4&q2=2&q3=6

W powyższym przykładzie kandydat zakończył proces rekrutacji na etapie rozmowy z managerem, aplikował do działu wsparcia technicznego, a o rekrutacji dowiedział się od znajomego.

Możesz też wysłać prośbę o ocenę procesu rekrutacji z naszej platformy.

2. Wysyłaj zaproszenia kandydatom do wypełnienia ankiety na e-mail.

W pierwszej kolejności przygotuj plik z listą kandydatów.
Plik musi być w formacie xslx lub csv. W pierwszej kolumnie musi być adres e-mail (sam adres, bez linków itp.).

Taki plik importujesz w zakładce Zbieranie Wysyłka na e-mail klikając w opcję Import z pliku.

Możesz też oczywiście wpisać ręcznie e-mail kandydata poprzez kliknięcie opcji Wpisz ręcznie

Po dodaniu respondentów klikasz w opcję Skonfiguruj wysyłkę

Wybierasz opcję Chcę wysłać zaproszenia do wszystkich i klikasz Dalej

W Nowej wysyłce → Krok 2 wpisujesz zaproszenie do badania.

Poniżej nasza propozycja

Dzień dobry,

Bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w rekrutacji na stanowisko _______.
Ponieważ doświadczenia kandydatów w trakcie procesu rekrutacji są dla nas szczególnie ważne, jesteśmy bardzo ciekawi Twojej opinii na temat procesu rekrutacji.

W tym celu przygotowaliśmy ankietę, bardzo krótką ankietę, której wypełnienie zajmie Ci 3-4 minuty. Twoja opinia ma realny wpływ na to jak proces rekrutacyjny będzie wyglądał w przyszłości.

Ankieta jest w pełni anonimowa. Wypełnij ją kiedy chcesz i gdzie chcesz.

Bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

Jeżeli wyślesz powyższą treść zaproszenia, to pamiętaj, żeby usunąć ten tekst z treści ankiety.

Analiza

1. Masz już pierwsze wyniki ankiet, świetnie, co dalej?

Najbardziej paląca sprawa to dowiedzenie się, czemu nasi kandydaci są krytykami, jeśli nie całej organizacji, to na pewno procesu rekrutacji.

W związku z tym załóż filtr, który pokaże nam wszystkich krytyków.

Filtr tworzysz w zakładce Wyniki → Filtry → Stwórz nowy filtr

Krytykami będą wszystkie osoby, które w pytaniu NPS udzielą odpowiedzi od 0 do 6.
W związku z tym Twój filtr będzie wyglądał następująco:

Nasz filtr zatwierdzasz klikając opcję Stwórz filtr.

Dobrze jest posiadać taki filtr, ale jeszcze lepiej dostawać informację na maila o tym, że ktoś właśnie udzielił krytycznej odpowiedzi wraz z jej treścią.

2. Alert (powiadomienia o krytycznych ocenach).

Do obsługi takich zdarzeń masz funkcjonalność o treści Alerty.

Tworzysz Alert.

W zakładce Ustawienia→ Alerty

klikasz w opcję Dodaj nowy alert.
Uzupełniasz Nazwę alertu, adresatów alertu.
Alerty będą wysyłane na adresy e-mail wskazane w opcji Adresaci (można dodać wiele adresów oddzielonych od siebie średnikiem).

W treści komunikatu dodajesz z dynamicznej zawartości:

Po dodaniu Alertu otrzymasz każdorazowo informację mailową o krytykach procesu rekrutacji.

3. W jaki sposób analizować wyniki?

Masz już filtr Krytycy.

Stosując ten filtr, możesz zobaczyć, jakie elementy kontaktu z rekruterem generują niezadowolenie z procesu rekrutacji.

Na powyższym przykładzie widzisz, że najsłabszym obszarem podczas całego procesu rekrutacji jest formularz, czas oczekiwania na kontakt oraz informacja o statusie rekrutacji.

Jeżeli szukasz naszych mocnych stron, to możesz stworzyć analogiczny filtr promotorzy i po zastosowaniu filtra zobaczyć co wpływa na wysoką ocenę procesu rekrutacji.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?