Jeśli zależy Ci, aby ankieta bądź test został wypełniony w określonym czasie, bądź każda strona ankiety lub testu miała przypisany limit czasu pozwalający na jej wypełnienie, warto skorzystać z funkcji Limitu czasu wypełniania. Pozwala ona na ustawienie limitu czasu zarówno dla zakresu stron, jak i całej ankiety. Dodatkowo, możliwe jest ustawienie, aby limit ten był liczony dla każdej strony ankiety osobno lub nałożony był na cały wybrany wcześniej zakres stron.

Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku testów wiedzy, np. w konkursach, kursach e-learningowych, w szkołach czy uczelniach, gdyż pozwala na odgórne określenie ile czasu dany respondent może spędzić z jednym pytaniem/stroną, bądź całym testem.

W przypadku, gdy na stronie znajduje się kilka pytań a limit czasu na wypełnienie się wyczerpie, odpowiedzi już udzielone zostają zapisane i odpowiednio zostanie wyświetlona następna strona (jeśli ustawiony jest limit czasu per strona) lub ankieta zostanie zakończona (jeśli ustawiony jest limit czasu per cały kwestionariusz).

Jak ustawić limit czasu dla całego kwestionariusza?

 • Po zakończeniu dodawania pytań ankiety, wybierz Ustawienia ankiety (2) w zakładce Ustawienia (1).

 • Zjedź do sekcji: Limit czasu wypełnienia i zaznacz opcję Ustaw limit czasu wypełnienia (3).

 • Następnie z Zakresu limitu czasu wybierz opcję Dla całego kwestionariusza (4), a później zdecyduj czy limit ma być liczony dla każdej strony kwestionariusza osobno czy też limit jest dla wszystkich stron łącznie (5). Na koniec podaj limit czasu w sekundach (6), np. 3600 sekund to 1 godzina.
  W przypadku limitu ustawionego dla całego zakresu stron, możliwe jest sformułowanie komunikatu, który zostanie wyświetlony respondentowi po upłynięciu czasu określonego limitem (7).

 • Na koniec zjedź na dół strony i zapisz zmienione ustawienia ankiety (8).

Jak ustawić limit dla wybranego zakresu stron?

Jeśli Twój kwestionariusz składa się z kilkunastu stron, ale tylko na części z nich są pytania testowe (na pozostałych jest np. wstęp czy zakończenie), wtedy limit czasu wypełniania należy nałożyć tylko na strony z pytaniami testowymi, a nie na cały kwestionariusz.

 • Po zakończeniu dodawania pytań ankiety, wybierz Ustawienia ankiety (2) w zakładce Ustawienia (1).

 • W sekcji: Limit czasu wypełnienia (3) zaznacz opcję Ustaw limit czasu wypełnienia.

 • Następnie wybierz opcję Dla wybranego zakresu stron (4), a następnie z list rozwijanych wybierz zakres stron, na które ma zostań nałożony limit. W przypadku gdy limit ma być liczony dla każdej strony z osobna, w sekcji: Ustawienia limitu czasu wybierz opcję Liczony dla każdej strony z osobna (5). Dzięki temu, każda ze stron z wybranego zakresu będzie miała swój własny limit czasowy. Na koniec podaj żądany limit czasu w sekundach (6), np. 3600 sekund to 1 godzina.

 • Aby zapisać zmiany zjedź na dół strony i kliknij: Zapisz (7).

O czym warto pamiętać?

 • Pamiętaj, aby ustawiać limit czasu odpowiednio do liczby i złożoności pytań. W przypadku pytań otwartych respondenci mogą potrzebować więcej czasu na sformułowanie odpowiedzi niż w przypadku pytań z podaną listą odpowiedzi. Warto przetestować taki test przed jego pełnym uruchomieniem, by sprawdzić czy limity nie są zbyt restrykcyjne.

Wykorzystaj funkcje limitu czasu wypełniania w badaniach tworzonych w Webankiecie

Korzystając z naszej platformy masz do dyspozycji wiele funkcji, które ułatwią Ci prowadzenie badania, a Twoim respondentom wypełnianie ankiety.

Przetestuj bezpłatnie

Bez karty kredytowej · Zrezygnuj kiedy chcesz · Program zgodny z RODO

W przypadku strony z nałożonym limitem czasu, zawiera ona licznik odliczający pozostały czas na udzielenie odpowiedzi.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?