Jak ustawić losowanie pytań/stron z puli?

Na czym polega ta opcja? Przykładowo, jeśli masz test sprawdzający wiedzę i przygotowałeś 50 pytań, możesz każdemu z respondentów zadać losowo dobrane tylko 20 z nich. W tym celu stwórz ankietę zawierającą 50 pytań i umieść każde z pytań na odrębnej stronie. Oczywiście możesz dodać strony ze wstępem czy z zakończeniem, które nie będą podlegały losowaniu.

  • Po zakończeniu dodawania pytań ankiety, wybierz zakładkę „Ustawienia ” (1) następnie „Ustawienia ankiety” (2).

  • Zjedź do sekcji „W trakcie wypełniania” (3) i zaznacz opcję „Wprowadź element losowości” (4).

  • Wybierz ile stron z pytaniami ma być wyświetlonych spośród ustalonego zakresu stron. Jeśli na pierwszych dwóch stronach jest wstęp i metryczka, ustal losowanie od strony trzeciej. Pamiętaj, że wszystkie wylosowane strony będą też wyświetlone w losowej kolejności.

  • Następnie zjedź na dół strony i zapisz zmienione ustawienia ankiety (5).

O czym warto pamiętać.

  • Jako, że nie każde pytanie zostanie wyświetlone respondentowi, liczby wypełnień w ramach poszczególnych pytań losowanych z puli będą się między sobą różnić.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?